Skoči na vsebino

NOVICA

7. 6. 2017

Ministrica za zdravje se je udeležila praznovanja 10. obletnice Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes udeležila praznovanja 10. obletnice Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Ministrica je ob tej priložnosti povedala: "Spoštovana direktorica, spoštovani gostje,

z velikim veseljem vas pozdravljam na praznovanju 10. obletnice Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, ki s svojim strokovnim delom predstavlja pomemben kamen v mozaiku slovenskega zdravstva.
Zadovoljni smo, da je prav področje regulacije zdravil eno najbolje urejenih. Slovenija je mednarodno primerljiva in predstavlja zgled pri dostopnosti zdravil na majhnem trgu in pri varnosti zdravil.


Agencija v svoji vlogi nacionalnega pristojnega organa za zdravila z regulacijo zdravil in njihovih cen omogoča nemoteno delovanje preskrbe trga z zdravili. Pri tem uveljavlja EU standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ki so med najvišjimi v svetu. Tudi farmacevtska industrija zaradi kakovostnega in pravočasnega odziva agencije kot nadzornega in regulativnega organa lahko v skladu z zakonodajo EU uresničuje svoje poslovne cilje.

Iskreno vam čestitam za uspešno prestano »JAP« strokovno presojo mednarodne skupine inšpektorjev. Ta dokazuje, da imamo za področje zdravil in medicinskih pripomočkov visoko profesionalno usposobljene strokovnjake. Dokazuje tudi, da je pomembno ohraniti agencijo kot samostojen in neodvisen organ za nadaljnje strokovno delo in razvoj. 
Agencija je aktivno vpeta v mednarodno okolje in predstavlja močno vez z dogajanjem in trendi v svetu. Poleg tega s s strokovnim znanjem in izkušnjami prispeva k oblikovanju take zdravstvene politike, ki omogoča dolgoročno dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo prebivalstva. V medicini in farmaciji nenehno sledimo novim dognanjem in razvoju novih tehnologij in načinov zdravljenja ter zdravil. Zato je pomembno, da neodvisen organ, kot je agencija, tekoče skrbi za čimprejšnjo dostopnost novih kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil bolnikom.


Spoštovani, vsi skupaj smo zavezani k skrbi za nenehno izboljševanje varnosti zdravil in pri tem je vloga agencije kot nacionalnega pristojnega organa na področju farmakovigilance še posebej izpostavljena. Ena od večjih odgovornosti je preprečevanje vdora ponarejenih zdravil.


Zaradi podaljševanja življenjske dobe narašča število s starostjo povezanih bolezni, povečuje se možnost nastanka rakastih obolenj, srčnega infarkta in možganske kapi. Pogostejše so tudi nekatere nalezljive bolezni, nenehno sledimo novim pojavom novih redkih bolezni. Povečuje se poraba zdravil, ki je največja pri prebivalcih nad osemdesetim letom starosti. Pričakovanja in zahteve prebivalstva naraščajo, vzporedno s tem pa tudi stroški za zdravstveno varstvo. Eden največjih izzivov je zato zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih, varnih in učinkovitih na podlagi univerzalne pravičnosti pri zagotavljanju sredstev.

Prav zato smo na Ministrstvu za zdravje z novim Zakonom o lekarniški dejavnosti, ki je začel veljati v začetku letošnjega leta, regulativne in nadzorstvene pristojnosti agencije za zdravila in medicinske pripomočke, razširili tudi na področje lekarniške dejavnosti.


Vloga agencije bo v prihodnje še bolj pomembna.  Bistvena bo nenehna skrb za strokovnost in neodvisnost agencije kot nadzornega organa z osrednjim ciljem: državljanom zagotoviti dostopna in varna zdravila.

 

Spoštovana direktorica, strokovnjaki, gostje, hvala za vsa prizadevanja in dosežke v zadnjem desetletju, predvsem pa vam želim uspešno delo še naprej!"