Skoči na vsebino

NOVICA

9. 6. 2017

Skupno zunanja presoja zmogljivosti Slovenije za preprečevanje in ukrepanje ob pojavu bioloških, kemijskih in ali nuklearnih nevarnosti za zdravje

Na Ministrstvu za zdravje smo od 5. do 9. junija 2017 v Sloveniji gostili strokovnjake pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Skupaj s slovenskimi predstavniki ministrstev in drugih pristojnih institucij so izvedli skupno zunanjo presojo zmogljivosti Slovenije za preprečevanje in ukrepanje ob pojavu bioloških, kemijskih in ali nuklearnih nevarnosti za zdravje, ki imajo potencialen čezmejni vpliv. Skupno presojo je koordiniralo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim institutom za javno zdravje.


Ministrica za zdravje Milojka kolar Celarc je poudarila velik pomen presoje in neodvisnega vpogleda v sistem pripravljenosti in odziva Slovenije v primeru nevarnosti za zdravje ljudi. Na podlagi uradnega poročila presoje in podanih priporočil, bo pripravljen akcijski načrt za izboljšave na posameznih področjih, ki ga bo sprejela Vlada RS.

Strokovnjaki SZO so pod vodstvom dr. Christopherja Perdue ministrici za zdravje predstavili preliminarne ocene skupaj s priporočili za izboljšanje stanja. V presojo je bilo vključenih 19 vsebinskih področij. 


Presoja je pokazala, da ima Slovenija robusten sistem načrtovanja in pripravljenosti za primere različnih dogodkov in kriz, ki pomenijo grožnjo za javno zdravje. Slovenija ima strokovnjake, ki so motivirani in dobro usposobljeni. Presoja je tudi pokazala, da je treba vse načrte prevetriti in vključiti ocenjevanje tveganj za zdravje in ustrezno krizno komuniciranje. 


Strokovnjaki SZO so ministrici za zdravje izrazili tudi zahvalo in ji čestitali za odlično pripravo in izvedbo organizacije presoje, v kateri so sodelovali predstavniki številnih ministrstev in drugih pristojnih institucij. Vse razprave so potekale na zelo visoki strokovni ravni in v odprtem konstruktivnem dialogu.