Skoči na vsebino

GRADIVO ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL


1) DOPIS GLEDE PRIPRAVE LETNIH POROČIL ZA LETO 2016

    

- POJASNILO MINISTRSTVA ZA FINANCE 

 

- POJASNILO O PORABI PRESEŽKOV PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

 

IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

      
2) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2016 ZA BOLNIŠNICE

- Gradivo Letno poročilo 2016 bolnišnice
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov  
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti
- Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2016
- Navodila za izpolnitev kazalnikov učinkovitosti za leto 2016
- Priloga obrazca 4 - CPV tabela
 

3) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2016 ZA NIJZ in NLZOH
- Gradivo Letno poročilo 2016 NIJZ in Letno poročilo 2016 NLZOH
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1a - poročanje o programu javnega zdravja
- Obrazec 1b - Poročanje po pogodbi z ZZZS
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih  
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnost
 

4) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2016 ZA OSTALE JZZ (ZTM, JAZMP IN SLOVENIJA-TRANSPLANT)

- Gradivo Letno Poročilo 2016 ostali JZZ
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev  
- Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov  
- Obrazec 2 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih


5) GRADIVO ZA PRIPRAVO LETNIH POROČIL ZA LETO 2016 ZA ZD za študente Univerze v Ljubljani:

- Gradivo Letno poročilo 2016 ZD za študente
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Delovni program
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih


6) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2016 ZA ZDRAVSTVENE DOMOVE

- Gradivo Letno Poročilo 2016 ZD
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Delovni program
- Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih
 
7) GRADIVA ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2016 ZA JAVNE LEKARNE
- Gradivo Letno Poročilo 2016 Lekarne
- Navodila za izpolnjevanje obrazcev
- Obrazec 1 - Spremljanje kadrov
- Obrazec 2 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 3 - Poročilo o vzdrževalnih delih