JAVNO ZDRAVJE

 

Tivolska 50

1000 Ljubljana

 

Vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravje

 

Mojca Gobec, dr. med. 

tel.: 01 478 60 07

fax: 01 478 60 79

e-mail: mojca.gobec(at)gov.si

 

 

Organiziranost: 

 

STRATEGIJA RAZVOJA DEJAVNOSTI JAVNEGA ZDRAVJA 2013 -2023

 

Predlog dokumenta je bil od 24. junija do 23. avgusta 2013 v javni razpravi. Ministrstvo za zdravje pripravlja predlog za sprejem na Vladi RS na podlagi prejetih dopolnitev in pripomb.  

 

 

 

TEMATSKI SKLOPI:

 

DEJAVNOSTI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE

 

OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI IN GROŽENJ ZDRAVJU

(Cepljenja, gripa, HIV/aids, spolno prenosljive okužbe, higienska nega, bolnišnične okužbe)

 

VARNOST ŽIVIL IN HRANE

(Prehranska dopolnila, higiena živil, materiali in izdelki namenjeni za stik z živili, živila za posebne prehranske namene, uradni nadzor)

 

 

OKOLJE IN ZDRAVJE

(Pitna voda, bazenske vode, okolje in zdravje otrokzdravje na delovnem mestu,  kemijska varnost - Urad RS za kemikalije, varstvo pred sevanji - Uprava RS za varstvo pred sevanji)

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Prehrana, telesna dejavnost za zdravje, tobak, alkohol)

 

PROMOCIJA ZDRAVJA V RAZLIČNIH OKOLJIH

(na delovnem mestu, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

 

PREVENTIVA V ZDRAVSTVENEM VARSTVU

(Prevenivni zdravstveni pregledi, obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni)

 

PREPOVEDANE DROGE

 

DUŠEVNO ZDRAVJE

 

ZMANJŠEVANJE RAZLIK V ZDRAVJU

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA 

 

 

Naloge direktorata za javno zdravje:

 

Direktorat za javno zdravje si prizadeva za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti.

 

Direktorat vsebinsko pokriva naslednja področja dela:

  • sodelovanje pri pripravi oz. spreminjanju zakonov, kolektivnih pogodb, razvojnih strateških in drugih dokumentov;
  • priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
  • prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva;
  • sodelovanje pri upravnih nadzorih;
  • mednarodno sodelovanje;
  • načrtovanje in spremljanje javne službe in aktivnosti nevladnih organizacij.