Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA IN PRIORITETE

Prioritete ministrstva

  • Krepitev javnega zdravstva, upoštevaje njegovo finančno vzdržnost, s poudarkom na ohranitvi s pravicami čim bolj polnega obveznega zdravstvenega zavarovanja in jasnejše ločitve izvajanja javne in zasebne zdravstvene dejavnosti (ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

  • Zagotovitev finančne vzdržnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja ob solidarnejši prispevni obremenitvi zavarovancev in čim večji ohranitvi obstoječih pravic.

  • Uveljaviti pregleden in enoten sistem javnega naročanja v zdravstvu in s tem doseči učinkovito naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in druge opreme za potrebe v zdravstvu.
  • Na novo urediti vodenje, poslovanje ter nadzor javnih zdravstvenih zavodov ter povečati odgovornost direktorjev ter svetov zavodov.

 

Delovna področja