Skoči na vsebino

NACIONALNI PLAN PRIPRAVLJENOSTI V PRIMERU PANDEMIJE GRIPE

 

NAČRT PRIPRAVLJENOSTI NA PANDEMIJO GRIPE - verzija 0.0 1.

 

1. Uvod

 

2. Namen načrta

 

3. Cilji načrta

 

4. Izhodišča za načrtovanje ukrepov

 

5. Faze pandemije

 

6. Vloga in pristojnosti posameznih organov in institucij

 

7. Sistem kriznega upravljanja na področju zdravstva ob pandemiji gripe

 

8. Zdravstvena oskrba v primeru pandemije

 

9. Komuniciranje / informiranje

 

10. Faze pripravljenosti na pandemijo influence

 

11. Pravne podlage ukrepov ob pandemiji

 

12. Priloge:

      Priloga 1: Klinična slika gripe

      Priloga 2: Epidemiološko in virološko spremljanje gripe

      Priloga 3: Definicije primerov

      Priloga 4: Diagnostika

      Priloga 5: Cepljenje

      Priloga 6: Protivirusna zdravila

      Priloga 7: Obvladovanje okužb v zdravstvenih organizacijah

      Priloga 8: Javno zdravstveni ukrepi

      Priloga 9: Komuniciranje z javnostjo

      Priloga 10: Seznami odgovornih oseb

      Priloga 11: Shema obveščanja

      Priloga 12: Smernice za pripravo načrtov zdravstvene oskrbe