Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA

 

 

 

 

EKP 2007-2013 

 


EKP 2014-2020

 

 

Za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za zdravje skrbi Služba za izvajanje kohezijske politike, katere ključne naloge so:

 

• načrtovanje, vodenje, koordiniranje in izvajanje aktivnosti, financiranih iz kohezijske politike;
• priprava in poročanje o sistemu upravljanja in nadzora ter o spremembah organu upravljanja;
• zagotavljanje revizijskih sledi, njihovih sprememb ter ustrezne hrambe dokumentacije;
• priprava in posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo OU za vse instrumente;
• sodelovanje v delovnih in programskih telesih v okviru operativnih programov;
• sodelovanje pri pripravi in oblikovanju kazalnikov ter zagotovitev natančnega spremljanja kazalnikov
• posredovanje usklajenih predlogov instrumentov in dokumentacije za projekte OU;
• priprava poročil o informiranju javnosti v skladu z navodili OU;
• koordinacija finančnega in vsebinskega poročanja o izvajanju instrumentov OU;
• koordinacija priprave zaključnih oziroma letnih poročil o izvajanju operacij za OU;
• koordinacija izvajanja preverjanj s strani nadzornih institucij;
• koordinacije priprave NIO za INOP;
• sodelovanje pri pripravi in vnosu podatkov o projektih in programih v sistem, predviden za izvajanje projektov iz kohezijske politike;
• svetovanje oziroma sodelovanje s skrbniki pogodb in ostalimi upravičenci pri finančnem upravljanju oziroma finančnem nadzoru izvajanja posameznih projektov;
• pripravo, prijavo in koordinacijo izvajanja projektov tehnične podpore; 
• izvajanje preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013;
• organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi;
• koordiniranje in sodelovanje pri izvedbi vrednotenj;
• priprava napovedi izplačil, priprava različnih poročil o izplačilih ter drugo finančno poročanje,
• priprava analiz, pregledov, informacij in drugih podlag za odločanje,
• pravno svetovanje in pravno preverjanje dokumentov s področja kohezijske politike,
• spremljanje spremembe zakonodaje s področja kohezijske politike,
• druge naloge, ki so skladne s predpisi s področja kohezijske politike. 

 

Vodja Službe za izvajanje kohezijske politike je Mojca Presečnik, tel. (01) 478 6930, elektronski naslov: Mojca.Presecnik@gov.si