Skoči na vsebino

JAVNO ZDRAVJE

 

Prizadevamo si za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti. Več o Direktoratu za javno zdravje 

 

 

aktualno

 • Strokovni in znanstveni posvet ob obisku izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane več informacij
 • Evropski teden testiranja HIV (od 17. do 24. 11. 2017) s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči. več informacij
 • Tradicionalni slovenski zajtrk - dan slovenske hrane več informacij
 • ONCA za izboljšanje zdravstvene oskrbe, zdravja prehransko ogroženih in kroničnih bolnikov, 13.11.2017. več informacij
 • Nacionalna konferenca o sladkorni bolezni (9.11.2017) več informacij novica
 • Mednarodna delavnica na temo priprave celovite alkoholne politike (6. in 7. 11.2017) več informacij
 • Akcija Slovenija piha 0,0 (od 6. do 12. 11. 2017) Vozniki pihamo 0,0 več informacij o poteku akcije, novica z izjavami
 • 2. nacionalna konferenca Dober tek Slovenija (18.10.2017) Pregledali smo rezultate naših aktivnosti, raziskav in vrsto primerov dobrih praks na področju prehrane in telesne dejavnosti v Sloveniji ter krepili medresorsko sodelovanje.  več informacij
 • Evropski teden športa - Bodite aktivni, poiščite vadbo zase (23. do 30. 9. 2017) novica, več informacij
 • Evropski teden mobilnosti - Z mladimi iščemo rešitve, da bi se čim več mladih vsakodnevno odločalo za aktiven transport (20.9.2017) več informacij v novici
 • Akcija ozaveščanja o škodljivosti kajenja v vozilih (1. do 8. september 2017) več informacij
 • NE alkoholu na športnih prireditvah več informacij
 • Objavljamo Javne razpise za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018, 2019  (zadnji objavljeni 5.5.2017) več informacij
 • Vlada RS sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018. Z njegovimi konkretnimi aktivnostmi želimo spodbuditi  izboljševanje gibalnih in prehranjevalnih navad, obvladovati debelost prebivalcev ter dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju. več informacij
 • Vlada RS sprejela Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025. (6.4.2017), več v novici
 • Kulturni bazar 2017, (30. 3. 2017), več informacij - novica
 • 11. marca 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Nekatere določbe zakona veljajo takoj, za nekatere pa je predvideno prehodno obdobje. več informacij - stran Za družbo brez tobaka
 • Zdravju koristna živila postajajo poslovna priložnost – Inovativna živila 2017  (17.2.2017),  
 • Inštitut za nutricionistiko je danes predstavil najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v preteklem letu. več informacij novica

 • Zmanjšanje izpostavljenosti otrok oglaševanju nezdrave hrane za zaustavitev otroške debelosti (6.2.2017) Uresničevanje prehranskih smernic glede omejevanja oglaševanja živil je prvi, a zelo pomemben korak k zmanjševanju izpostavljenosti otrok oglasom, ki spodbujajo uživanje sladkih, mastnih ter slanih živil. Verjamemo, da bo njihovo uresničevanje prispevalo k bolj zdravim prehranjevalnim navadam, s tem pa posledično na zmanjšanje debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni pri otrocih," je povedala dr. Marjeta Recek več informacij v novici

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje - DOBER TEK SLOVENIJA (2015 - 2025)

S predlaganimi ukrepi v  Nacionalnem programu Dober tek Slovenija  želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti, še posebej socialno ogroženih. V zgibanki ( .pdf), pripravljeno za obojestranski print in brošuri ( .pdf) so našteti vsi ukrepi Nacionalnega programa.  Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018spletna stran Dober tek Slovenija 

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025

Aprila 2017 je Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, s katero želimo doseči, da bo Slovenija do leta 2025 država z zelo malo novih okužb s HIV, ki bodo zgodaj odkrite in uspešno zdravljene. Manj bo novih okužb s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in ne bo okužb s HIV, prenesenih z matere na otroka. Osebe s HIV ne bodo stigmatizirane ali diskriminirane. Poskrbljeno bo za njihove zdravstvene, socialne in psihosocialne potrebe.  Več vsebine o HIV/AIDS 

 

 

Vsebine dela s področja javnega zdravja

Nacionalni programi

promocija zdravja