Skoči na vsebino

JAVNO ZDRAVJE

 

Prizadevamo si za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti. Več o Direktoratu za javno zdravje 

 

 

aktualno

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje - DOBER TEK SLOVENIJA (2015 - 2025)

V Sloveniji narašča število ljudi s prekomerno telesno maso (debelih), posledično pa tudi število bolnikov s kroničniminenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopa sladkorna bolezen tipa 2. Prezgodnja obolevnost zaradi teh bolezni skrajšuje leta zdravega življenja in vpliva na kakovost življenja prebivalcev, zmanjšuje produktivnost ter povečuje stroške zdravstvene oskrbe. 

S predlaganimi ukrepi v  Nacionalnem programu Dober tek Slovenija  želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti, še posebej socialno ogroženih. V zgibanki ( .pdf), pripravljeno za obojestranski print in brošuri ( .pdf) so našteti vsi ukrepi Nacionalnega programa.  spletna stran Dober tek Slovenija več informacij

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025

V Sloveniji okužbo s HIV uspešno obvladujemo. Po merilih razširjenosti epidemije okužbe s HIV, ki jih določata UNAIDS in Svetovna zdravstvena organizacija, se Slovenija uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije, pri čemer se okužba s HIV še ni pomembno razširila v nobeni podskupini prebivalstva. Okužena je manj kot ena oseba na 1000 prebivalcev, kar je razmeroma malo v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji.

Prvi nacionalni program preprečevanja in obvladovanja aidsa v Republiki Sloveniji (1995–2000) je Slovenija dobila leta 1996 in prav zgodnji in napreden odziv je verjetno pripomogel k temu, da nam je vse do danes uspelo ohraniti nizko stopnjo epidemije, kjer se HIV še ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva. Aprila 2017 je Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, s katero želimo doseči, da bo Slovenija do leta 2025 država z zelo malo novih okužb s HIV, ki bodo zgodaj odkrite in uspešno zdravljene. Manj bo novih okužb s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in ne bo okužb s HIV, prenesenih z matere na otroka. Osebe s HIV ne bodo stigmatizirane ali diskriminirane. Poskrbljeno bo za njihove zdravstvene, socialne in psihosocialne potrebe.  Več vsebine o HIV/AIDS 

 

 

Vsebine dela s področja javnega zdravja

Nacionalni programi

promocija zdravja