Skoči na vsebino

JAVNO ZDRAVJE

 

Prizadevamo si za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti. Več o Direktoratu za javno zdravje 

 

aktualno

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje - DOBER TEK SLOVENIJA (2015 - 2025)

S predlaganimi ukrepi v  Nacionalnem programu Dober tek Slovenija  želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti, še posebej socialno ogroženih. V zgibanki ( .pdf), pripravljeno za obojestranski print in brošuri ( .pdf) so našteti vsi ukrepi Nacionalnega programa.  Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018spletni portal Dober tek Slovenija 

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025

Aprila 2017 je Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, s katero želimo doseči, da bo Slovenija do leta 2025 država z zelo malo novih okužb s HIV, ki bodo zgodaj odkrite in uspešno zdravljene. Manj bo novih okužb s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in ne bo okužb s HIV, prenesenih z matere na otroka. Osebe s HIV ne bodo stigmatizirane ali diskriminirane. Poskrbljeno bo za njihove zdravstvene, socialne in psihosocialne potrebe.  Več vsebine o HIV/AIDS 

 

Vsebine dela s področja javnega zdravja

Nacionalni programi

promocija zdravja