Skoči na vsebino

JAVNO ZDRAVJE

 

Prizadevamo si za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti. Več o Direktoratu za javno zdravje

 

Aktualno

 

 

 

Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025

V Sloveniji narašča število ljudi s prekomerno telesno maso (debelih), posledično pa tudi število bolnikov s kroničniminenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopa sladkorna bolezen tipa 2. Prezgodnja obolevnost zaradi teh bolezni skrajšuje leta zdravega življenja in vpliva na kakovost življenja prebivalcev, zmanjšuje produktivnost ter povečuje stroške zdravstvene oskrbe. 

S predlaganimi ukrepi v  Nacionalnem programu  želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti, še posebej socialno ogroženih.

  • Ob letu od sprejetja Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in ob svetovnem dnevu hrane, je ministrstvo pripravilo 1. nacionalno konferenco o prehrani in telesni dejavnosti z mednarodno udeležbo (17.10.2016).  več informacij s konference 
  • Dogodki in medresorske aktivnosti Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje več informacij 
       

Vsebine dela s področja javnega zdravja

Promocija zdravja