Skoči na vsebino

JAVNO ZDRAVJE

 

Prizadevamo si za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti. Več o Direktoratu za javno zdravje 

 

 

aktualno

 • Obeležitev Svetovnega dneva Aidsa (1.12.2017) sporočilo za javnost,
 • Zaključek akcije Slovenija piha 0,0 - koncert Policijskega orkestra in skupšine Tabu za vse vzorne voznike (28.11.2017) več informacij, posnetek na YouTube
 • Otvoritev centra DORA v SB Murska Sobota (24.11.2017) več informacij
 • Strokovni in znanstveni posvet ob obisku izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane več informacij
 • Evropski teden testiranja HIV (od 17. do 24. 11. 2017) s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči. več informacij
 • Tradicionalni slovenski zajtrk - dan slovenske hrane več informacij
 • ONCA za izboljšanje zdravstvene oskrbe, zdravja prehransko ogroženih in kroničnih bolnikov, 13.11.2017. več informacij
 • Nacionalna konferenca o sladkorni bolezni (9.11.2017) več informacij novica
 • Mednarodna delavnica na temo priprave celovite alkoholne politike (6. in 7. 11.2017) več informacij
 • Akcija Slovenija piha 0,0 (od 6. do 12. 11. 2017) Vozniki pihamo 0,0 več informacij o poteku akcije, novica z izjavami
 • Aktivnosti v 2017 več informacij

 

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje - DOBER TEK SLOVENIJA (2015 - 2025)

S predlaganimi ukrepi v  Nacionalnem programu Dober tek Slovenija  želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti, še posebej socialno ogroženih. V zgibanki ( .pdf), pripravljeno za obojestranski print in brošuri ( .pdf) so našteti vsi ukrepi Nacionalnega programa.  Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018spletna stran Dober tek Slovenija 

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025

Aprila 2017 je Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, s katero želimo doseči, da bo Slovenija do leta 2025 država z zelo malo novih okužb s HIV, ki bodo zgodaj odkrite in uspešno zdravljene. Manj bo novih okužb s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in ne bo okužb s HIV, prenesenih z matere na otroka. Osebe s HIV ne bodo stigmatizirane ali diskriminirane. Poskrbljeno bo za njihove zdravstvene, socialne in psihosocialne potrebe.  Več vsebine o HIV/AIDS 

 

 

Vsebine dela s področja javnega zdravja

Nacionalni programi

promocija zdravja