Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOMISIJA VLADE RS ZA DROGE - MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA

 

Vlada RS je na svoji redni seji v oktobru 2012 sprejela sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge in ga objavila v Uradnem listu RS.

 

 

Vlada je v komisijo imenovala predstavnike:
– ministrstva, pristojnega za zdravje;
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve;
– ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
– ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve;
– ministrstva, pristojnega za pravosodje in javno upravo;
– ministrstva, pristojnega za finance;
– ministrstva, pristojnega za obrambo;
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in okolje;
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve;
– Center nevladnih organizacij Slovenije; in
– Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti.

 

Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje.

 


Komisija Vlade Republike Slovenije za droge opravlja naslednje naloge:
- pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
- predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program);
- predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
- spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
- spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.

 


Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje lahko komisija povabi k sodelovanju neodvisne strokovnjake s področja prepovedanih drog.

 

 

Resolucija o nacionalnem programu na poročju prepovedanih drog 2014-2020

 

 

Več informacij o delu Komisije na portalu INFODROGA