Skoči na vsebino

KOMISIJA VLADE RS ZA DROGE - MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA

 

Vlada RS je na svoji redni seji v oktobru 2012 sprejela sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge in ga objavila v Uradnem listu RS.

 

 

Vlada je v komisijo imenovala predstavnike:
– ministrstva, pristojnega za zdravje;
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve;
– ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
– ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve;
– ministrstva, pristojnega za pravosodje in javno upravo;
– ministrstva, pristojnega za finance;
– ministrstva, pristojnega za obrambo;
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in okolje;
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve;
– Center nevladnih organizacij Slovenije; in
– Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti.

 

Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje.

 


Komisija Vlade Republike Slovenije za droge opravlja naslednje naloge:
- pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
- predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program);
- predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
- spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
- spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.

 


Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje lahko komisija povabi k sodelovanju neodvisne strokovnjake s področja prepovedanih drog.

 

 

Resolucija o nacionalnem programu na poročju prepovedanih drog 2014-2020

 

NOVO - Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (objava v Uradnem listu RS, št. 45/2014, dne 20. 6. 2014)

 

 

 

 

SESTANKI Komisije Vlade RS za droge

 

1. sestanek, 9. novembra 2012 - vabilo - povzetek sestanka - novica

 

2. sestanek, 20. junij 2013 - povzetek sestanka - novica

 

3. sestanek, 13. november 2013 - povzetek sestanka - novica

 

4. sestanek, 20. december 2013- povzetek sestanka - novica

 

5. sestanek, 23. april 2014- - povzetek sestanka - novica

 

6. sestanek, 11. junij 2014 - povzetek sestanka - novica

 

7. sestanek, 18.december 2014 - povzetek sestanka - novica