Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

 

 

Inštitut za varovanje zdravja RS in 9 območnih zavodov za zdravstveno varstvo so se na podlagi novele Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2013 s 1. 1. 2014 združili v dva nova javna zavoda:

 

- Nacionalni inštitut za javno zdravje in

- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

 

Z združitvijo se krepi jedrna dejavnost javnega zdravja, na področju laboratorijske dejavnosti pa so predvidene sinergije zaradi boljše organiziranosti.


Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)  je enovita organizacija za izvajanje dejavnosti javnega zdravja kot javne službe, v katero sodijo ključne javnozdravstvene funkcije, ki jih mora zagotavljati država, in so v javnem interesu, ter jih kot take opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija. Naloge NIJZ so določene v 23. a členu zakona.

Spletna stran NIJZ več


V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so združeni laboratoriji dosedanjega Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in območnih zavodov za zdravstveno varstvo. Naloge NLZOH so določene v 23.c členu zakona. V njem se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo in okolje, proste kapacitete pa se lahko ponudijo naročnikom na prostem trgu.

 

 

 

Letni program NIJZ

 

 

  • Letni program dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2019 več informacij  

 

Arhiv:

  • Letni program dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2018 več informacij
  • Letni program dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2017 več informacij
  • Letni program dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2016 več informacij
  • Letni program dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2015 več informacij 
  • Letni program dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2014 več informacij
  • Letni programi Inštituta za varovanje zdravja in območnih Zavodov za zdravstveno varstvo 2006 - 2013 več informacij