Skoči na vsebino

NE ALKOHOLU NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH !

Dejstva o alkoholu v Sloveniji

 

Slovenija je po porabi in posledicah zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola med najbolj problematičnimi državami v EU.  Po porabi alkohola na prebivalca uvrščamo na 5 mesto med državami EU, takoj za Češko, Madžarsko, Estonijo in Romunijo.


Večina 15-letnikov v Sloveniji, kar 85 %, je že pila alkoholne pijače kljub prepovedi prodaje alkohola mlajšim od 18 let, pri čemer sta bila dva od petih že vsaj dvakrat opita. V zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mladostnic in mladih žensk, ki tvegano pijejo. Vsak deseti oz. približno 117 tisoč prebivalcev, starih 25–64 let, pije tvegano, kar pomeni, da pri njih obstaja večja verjetnost socialnih, zdravstvenih in drugih posledic zaradi pitja alkohola.


Vsak dan je zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo izključno alkoholu, v bolnišnico sprejetih deset oseb, to je skoraj 3900 hospitalizacij letno. Zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in zaradi prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto umre najmanj 725 oseb. Alkohol je tudi najbolj pogost posredni in neposredni vzrok smrti pri mladih, v starosti med 15 do 29 let. V zadnjih 15. letih, je zaradi zastrupitve z alkoholom umrlo 48 mladih ljudi, za katere so si zdravniki zaman prizadevali, da bi jih rešili, alkohol pa pogosto botruje tudi smrtim in poškodbam zaradi nesreč, nasilja in samomorov. Gre za smrti, ki so tragične in ki bi se jim lahko v celoti izognili.


Po ocenah je letno alkohol v svetu vzrok za 3,8 % vseh smrti in 4,6 % vseh izgubljenih zdravih let življenja zaradi prezgodnje smrti in zmanjšane telesne zmožnosti, medtem ko so ocene za Slovenijo pokazale, da je alkohol letno predstavljal vzrok za 6,5 % vseh smrti in za 11,4 % vseh izgubljenih zdravih let življenja (izgubili smo približno 32.200 zdravih let življenja).

 

Opijanje ob eni priložnosti je velik javnozdravstveni problem tudi v Sloveniji, podatki namreč kažejo, da se več kot 25 % moških in 16 % žensk v Sloveniji v starosti od 25 do 34 let opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje, s tem pa ogroža svojo lastno varnost in zdravje ter veča verjetnost za socialne, zdravstvene in druge posledice zaradi pitja alkohola. 

 

V Sloveniji imamo velike težave zaradi zdravstvenih posledic tveganega in škodljivega pitja alkoholnih pijač in smo že desetletja v neslavnem vrhu držav EU.  Beležimo tudi visoko ekonomsko breme zaradi alkohola. Zdravstveni in nekateri drugi stroški (npr. prometne nezgode, nasilje v družini, kriminalna dejanja – kraje, vandalizem), ki so povezani s pitjem alkohola, so bili v Sloveniji leta 2011 ocenjeni na 242 milijonov EUR, kar je več kot v državni proračun dobimo s trošarinami od alkohola in alkoholnih pijač. Vsem tem stroškom pa bi bilo treba prišteti še nekatere druge, npr. stroške zmanjšane produktivnosti in stroške, ki nastanejo zaradi duševnega trpljenja bližnjih, predvsem otrok.

 

Kljub temu pa še nismo uvedli vseh učinkovitih ukrepov in v sprejemanju teh zaostajamo za najbolj naprednimi državami v Evropi. Eden od takih ukrepov je tudi uvedba licenciranja za prodajo alkoholnih pijač, kar bi poleg učinkovitejšega nadzora lahko predstavljalo tudi način pridobivanja sredstev za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in seveda tudi športa.

 

Zakaj smo PROTI spremembi zakona v korist točenja pijač na športnih prireditvah? Na tehtnici sta na eni strani povečevanje dobička nekaterih in na drugi povečevanje finančnega, socialnega in zdravstvenega bremena za celotno družbo!

 

Z omilitvijo zakonodaje na tem področju bi javnosti in predvsem mladim sporočali, da je pitje alkohola povsod tudi na športnih prireditvah sprejemljivo.

 

Povezovanje športa z alkoholom je nedopustno tudi  zato,  ker je dokazano, da je povezovanje alkohola s športom in uspehom eden najučinkovitejših ukrepov za spodbujanje prodaje alkoholnih pijač. To tudi razloži velik interes alkoholne industrije za sponzoriranje športnih dogodkov.

 

S ponovnim dovoljenjem točenja alkohola na športnih prireditvah bi posredno uničili vse dobre rezultate, ki smo jih dosegli  v prometu. Na področju vožnje in alkohola smo na dobri poti k spreminjanju družbenih norm, da vožnja in alkohol ne gresta skupaj, s ponovnih dovoljenjem točenja alkohola v okviru športne prireditve pa bi izničili napore in spodbudili pozitivno konotacijo med športom in alkoholom.

 

 

(19.5.2017) Medresorska skupina Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa proti spremembi zakona

Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa se pridružuje  negativnemu mnenju Vlade RS in pristojnega odbora Državnega sveta, mnenju celotne  stroke in civilne družbe do predloga Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Janijem Moderndorferjem. Nasprotujemo spremembam, ki bi po skoraj 20. letih na športnih prireditvah ponovno dovolile prodajo in ponudbo alkoholnih pijač. Povečevanje dostopnosti do alkohola zagotovo vodi v poslabšanje varnost v cestnem prometu. več informacij - sklep  , novica AVP

(9.5.2017) Nevladne organizacije proti predlogu o točenju alkohola na športnih prireditvah

Alkohol je v Sloveniji kot t. i. mokri kulturi že sedaj lahko dostopen in prisoten v običajih, do njega in še zlasti do pitja mladih pa imamo nekritičen odnos, je na novinarski konferenci zveze Brez izgovora Slovenija opozorila Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer noveli skupaj z nevladnimi organizacijami odločno nasprotujejo. več iz konference , spletna stran NIJZ

(13.4.2017) Odklonilno mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola

Vlada RS ocenjuje, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jani Möderndorfer), neprimeren za nadaljnjo obravnavo. več informacij - celotno mnenje Vlade RS

 

OTROCI NAS GLEDAJO, OTROCI NAS POSNEMAJO. DOBER ZGLED JE NAJBOLJŠA PREVENTIVA!

 

 video

(6.5.2015) Odbor za zdravstvo DZ zavrnil predlog zakona

"Zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo", so z osmimi glasovi za in šestimi proti izglasovali poslanci v v odboru za zdravstvo Državnega zbora. Državni zbor bo tako glasoval samo o sklepu Odbora, razprave ne bo. Vsi prisotni so se strinjali, da je alkohol v Sloveniji  zelo resen in kompleksen javno zdravstveni problem.

več v novici

 

(22.4.2015) Vlada oblikovala mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola. Predloga ne sprejme.

Vlada RS je na seji 22. aprila 2015 oblikovala mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A). Predlog ZOPA-A bi prispeval k povečevanju tvegane in škodljive rabe alkohola med Slovenci ter vodil k povečanju zdravstvenih, družbenih in ekonomskih posledic, kar ne odtehta morebitnih koristi povečanja financiranja športnih organizacij, ki jih navaja predlagatelj. Vlada zato predloga ne sprejme.

Več v novici

 

Mnenje Vlade RS v celoti

 

 

 

Aktivnosti vseh, ki smo PROTI pobudi za zakonsko spremembo, ki bi znova dovolila ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah.

(24.3.2015) Studio ob 17h – Ra Slovenija

Kakšna je slovenska politika do alkohola, bomo omilili prepoved točenja alkohola na športnih prireditvah? S prodajo piva in vina si športni klubi obetajo dodaten zaslužek za svoje delovanje. Povezovanje športa in pitja alkohola bi bilo napačno sporočilo otrokom in mladim, saj morajo biti šport in športniki vzor zdravega življenjskega sloga, svetuje stroka. V Studiu ob 17-tih so soočili obe plati.

(23.3.2015) Stališče Javne agencije RS za varnost prometa

Javna agencija RS za varnost prometa opozarja, da pobuda za zakonsko spremembo, ki bi znova dovolila ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, o kateri naj bi v naslednjih dneh razpravljali slovenski poslanci, lahko pomeni tudi možnost tveganja za slabšo prometno varnost. več

(20.3.2015) Novinarska konferenca ministrice za zdravje: Alkohol je družbeno sprejemljiva droga, do katere smo še vedno preveč tolerantni

Posledice tvegane in škodljive rabe alkohola  poleg velikega tveganja za zdravje, povzročajo številne nesreče in nasilje, vplivajo na zmanjšano produktivnost ter predstavljajo veliko breme za posameznika, njegove bližnje in celotno družbo.  Spremembe Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOP), ki bi znova dovolile ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, pomenijo korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode, povezane z rabo alkohola. več

(11.3.2015) NIJZ: Ponudba in prodaja alkoholnih pijač na športnih prireditvah je korak nazaj

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da pobuda za zakonsko spremembo, ki bi znova dovolila ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, o kateri naj bi v naslednjih dneh razpravljali slovenski poslanci, pomeni korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode, povezane z rabo alkohola. Zato NIJZ podpira ohranjanje in uvajanje novih ukrepov omejevanja dostopnosti do alkohola zaradi razširjenosti pitja alkohola v Sloveniji. več

(17.3.2015) Prepovejmo sponzoriranje športa s strani alkoholne industrije. Problem rešen!

Nevladne organizacije s področja javnega zdravja pozivajo Vlado RS in Državni zbor RS, da uvede še strožje ukrepe glede prodaje alkohola v sklopu športnih prireditev ter prepove sponzoriranje športnih klubov in prireditev s strani alkoholne industrije

- Inštitut Utrip več

- Mladinska zveza brez izgovora več