Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNI PROGRAM ZA OBVLADOVANJE RAKA

 

Rak ni ena sama bolezen, pač pa več sto različnih, ki lahko vzniknejo v vseh tkivih in organih človeškega organizma. Razlikujejo se po pogostosti, zdravljenju in izidu, imajo pa tudi različne, bolj ali manj znane nevarnostne dejavnike. Med nevarnostnimi dejavniki so najpomembnejši tisti, ki so posledica življenjskih navad, saj je življenjski slog v veliki meri v rokah posameznika, nanj pa vplivajo tudi družba, v kateri posameznik živi in javnozdravstveni ukrepi, ki so mu na voljo. Zavedati se je treba, da k povečanju števila bolnikov z rakom najbolj prispeva staranje prebivalstva. Ker se življenjska doba prebivalstva daljša je pojavljanje rakave bolezni pogostejše, je pričakovati, da bo breme te bolezni pri nas vse večje.

 

Več informacij o bremenu raka na spletni strani Registra raka RS

 

 

 

 

 

 

PORTAL DPOR

 

 

Državni program obvladovanja raka (v nadaljnjem besedilu: DPOR) je program dejavnosti, nalog in ukrepov, ki so potrebni za učinkovito delovanje na področju obvladovanje raka v Sloveniji. Že vzpostavljenim aktivnostim dodaja tiste novosti, ki jih je še potrebno zagotoviti, da bi lahko v prihodnosti obvladovali to bolezen. Kot samostojen program dopolnjuje Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 - 2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev". Poglej dokument DPOR 2017 - 2021

 

Ključni razlog za nastanka DPOR je dejstvo, da rak tako v Sloveniji kot v vsem svetu postaja najpomembnejši javnozdravstveni problem. Rak je bolezen, ki približno enako prizadene oba spola. S staranjem prebivalstva je pričakovati vedno večje število bolnikov. Rak tako postaja pomemben zdravstveni, socialni in ekonomski problem sodobne družbe. Epidemiološka predvidevanja, da bo rak kot vzrok umrljivosti v kratkem postal prvi problem človeštva, ki bo prehitel bolezni srca in ožilja, so se v nekaterih državah že uresničila.

 

Področja, ki jih pokriva državni program:

- zgodnje odkrivanje in presejanje preberi več

- diagnostika in zdravljenje preberi več
- celostna rehabilitacija preberi več

- paliativna oskrva preberi več
 

Presejalni programi

 

V Sloveniji delujejo trije presejalni programi. Vključitev v program oz. pregled je za zavarovano osebo brezplačen in se izvaja na poziv izvajalca, navadno s pisnim povabilom. 

 

 

Presejanje za raka dojk (Program DORA) več na spletni strani

Organiziran presejalni program za raka dojk je stekel leta 2008 v ljubljanski regiji. Zastavljen je po Evropskih smernicah in upošteva vse standarde kakovosti. Načrtovan je kot centraliziran sistem z dvema stacionarnima diagnostično-presejalnima enotama (Ljubljana, Maribor) in 6 mobilnimi enotami, ki bodo vse opremljene z digitalnimi mamografi. V program bodo vključene ženske v starosti 50-69 let; vse s spremembami v presejalnem mamogramu, ki ga bosta pregledala dva dodatno usposobljena odčitovalca, radiologa, bodo povabljene na dodatne preiskave in po potrebi na zdravljenje.

Z namenom čim hitrejše širitve programa po celi Sloveniji, je bil imenovan programski svet programa DORA, da opredeli časovni načrt širitve ter nadzira njegovo izvajanje.

 

 

Presejanje za raka debelega črevesa in danke (Program Svit) več na spletni strani

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki Svit je namenjen ženskam in moškim v starosti od 50 do 74 let. V program bodo posamezniki iz ciljne populacije vključeni vsaki dve leti. Za postopek presejanja se uporablja imunokemični test na prikrito krvavitev v blatu, ki omogoči odkriti tiste posameznike, pri katerih obstaja verjetnost, da so zboleli za RDČD. Posamezniki s pozitivnim testom na prikrito krvavitev v blatu bodo napoteni na kolonoskopijo.

 

 

Presejanje za raka materničnega vratu (Program ZORA) več na spletni strani

Organizirano presejanje za raka materničnega vratu (Državni program ZORA) je stekel leta 2003. Program izvajajo timi reproduktivnega zdravja – ambulantni ginekologi, koordinacijo, centrali informacijski sistem in spremljanje programa vodi Onkološki inštitut Ljubljana.