Skoči na vsebino

PREVENTIVNI PREGLEDI NOVOROJENČKOV, PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Preglede dojenčkov in predšolskih otrok izvaja tim specialista pediatra na primarni ravni. Dojenčki in predšolski otroci imajo pravico do:

 • sistematskega pregleda v starosti enega treh, šestih, devetih, dvanajstih in osemnajstih mesecev ter v starosti treh in petih let,
 • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
 • izvedbe obveznega cepljenja, predpisanega s programom cepljenja,
 • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje in individualnega svetovanja.

Sistematskemu pregledu otroka v starosti treh let je pridružen tudi pregled pri psihologu, pregledu otroka v starosti petih let pa pregled pri logopedu.

 

 

Šolski otroci in mladina do 19. leta imajo pravico do naslednjih preventivnih pregledov pri timu specialista šolske medicine:

 • sistematskega preventivnega pregleda pred vstopom v šolo (šolski novinci),
 • v 1. , 3., 6., in 8. razredu osnovne šole, ter v 1. in 3. letniku srednje šole,
 • mladi, ki ne nadaljujejo šolanja imajo pravico do preventivnega pregleda v starosti 18. let,
 • sistematskega preventivnega pregleda v 1. in 3. letniku višje ali visoke šole,
 • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
 • izvedbe obveznega cepljenja po programu cepljenja,
 • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje ob vsakem sistematskem pregledu.

 

Sistematski preventivni pregledi dojenčkov, otrok in mladine se vsebinsko nekoliko razlikujejo glede na starost otroka, okvirno pa vključujejo pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, pregled otroka in presejalne teste, razgovor z otrokom, zdravstveno-vzgojne aktivnosti, po potrebi cepljenje otroka. Zdravstveno-vzgojne aktivnosti potekajo v začetku individualno in so usmerjene k staršem, vzgojiteljem in učiteljem, kasneje, z odraščanjem otroka, pa potekajo tudi skupinsko v vrtcih in šolah.

 

Razvojno in vedenjsko moteni otroci imajo vsako leto preventivne zdravstvene preglede v identičnem obsegu, prilagojene njihovi prizadetosti. 

 

Vsi otroci imajo tudi redne letne preventivne sistematične preglede pri zobozdravniku ter zobozdravstveno vzgojo.

 

Način izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva podrobneje ureja  Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05 in 83/07).