Skoči na vsebino

PREVENTIVNI PREGLEDI ZA PREPREČEVANJE SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI

V Sloveniji se sistematično izvajajajo preventivne aktivnosti na področju bolezni srca in žilja od leta 2001. Namenjene so zgodnjemu odkrivanju posameznikov, pri katerih obstaja velika verjetnost, da se bo razvila bolezen srca ali žilja oziroma pri katerih obstajajo dejavniki tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kamor med drugim sodijo bolezni srca in žilja, rak in sladkorna bolezen.

 

Pravico do preventivnega pregleda imajo vsi moški v starosti od 35 do 65 in vse ženske v starosti 45 do 70 let. Na pregled so vabljeni s strani svojih izbranih zdravnikov vsakih pet let. Ob pregledu se glede na izpolnjen vprašalnik, anamnezo, laboratorijske preiskave ter klinični pregled bolnika ugotavlja prisotnost kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma prisotnost dejavnikov tveganja za njihov razvoj. Vsem sodelujočim na pregledu ter vsem ostalim osebam izven omenjenega starostnega obdobja z izraženimi dejavniki tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni je ponujena možnost sodelovanja v različnih zdravstvenovzgojnih delavnicah ali individualno svetovanje (na področju odvajanja od kajenja in tveganega pitja alkohola).

 

Organizirane zdravstvenovzgojne delavnice, ki se izvajajo v določenih zdravstvenih domovih, v zdravstvenovzgojnih centrih, obravnavajo naslednje teme: zdravo hujšanje, zdravo prehrano, telesno dejavnost (gibanje), opuščanje kajenja, zdrav življenjski slog, test hoje in dejavnike tveganja. Program poteka enotno na področju celotne države.