Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZSEŽNOST SLADKORNE BOLEZNI IN NJENA DEJSTVA

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da ima na svetu kar 347 milijonov odraslih ljudi (6 odstotka prebivalstva) sladkorno bolezen, povečuje pa se tudi število otrok in mladostnikov s to boleznijo. V letu 2012 je bilo po ocenah 1,5 milijona smrtnih primerov, ki jih neposredno povzroči diabetes. Več kot 80% smrtnih primerov sladkorne bolezni se pojavljajo v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Napovedujejo, da naj bi bila ta bolezen do leta 2030 med sedmimi vodilnimi vzroki smrti in da se bo porast sladkorne bolezni predvidoma povečala za več kot 50% v naslednjih 10 letih. V razvitih državah je največ bolnikov s sladkorno boleznijo pri starosti 60 let ali več, medtem ko so najpogosteje prizadeti med 35 in 64 let v državah v razvoju.

 

Dodatno ima še približno 308 milijonov odraslih moteno toleranco za glukozo (7,5 odstotka prebivalstva), ki predstavlja predstopnjo v razvoju sladkorne bolezni. Pričakuje se, da bo do leta 2025 na svetu več kot 380 milijonov bolnikov s sladkorno boleznijo (7,1 odstotka prebivalstva) in 418 milijonov odraslih z moteno toleranco za glukozo (8,1 odstotka prebivalstva), zato so ukrepi za učinkovitejše obvladovanje sladkorne bolezni nujni.

 

 

 

 

Slovenija se po pogostnosti in razširjenosti sladkorne bolezni ter vzrokih zanjo ne razlikuje bistveno od primerljivo razvitih držav oziroma od držav EU. Na podlagi opravljene mednarodne ankete je bilo v Sloveniji leta 2007 v celotni populaciji približno 125.000 bolnikov s prepoznano sladkorno boleznijo, kar predstavlja 6,25 odstotka prebivalstva, med odraslimi (starimi od 20 do 79 let) pa je bilo leta 2006 po ocenah Mednarodne federacije za sladkorno bolezen (IDF – international Diabetes Federation) in Zveze evropskih medicinskih sester za sladkorno bolezen (FEND – Federation of European Nurses in Diabetes) v Sloveniji 9,8 odstotka sladkornih bolnikov.

 

Podatki raziskave, ki so jo opravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, za leto 2012 kažejo, da ima v starosti od 25 do 74 let sladkorno bolezen 6,6 odstotka prebivalcev Slovenije, odstotek pa se seveda veča s starostjo in ima tako sladkorno bolezen med starejšimi od 65 let že več kot 15 odstotkov prebivalcev. Posebej zaskrbljujoče je, da se število bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 povečuje tudi med otroki in mladostniki. Porast pripisujemo predvsem temu, da je tudi pri otrocih in mladostnikih vedno več tistih s prekomerno telesno težo, predebelih in premalo telesno dejavnih.  Visoke številke so značilne tudi za Slovenijo, saj govorimo o 117.000 znanih bolnikih s sladkorno boleznijo. Med njimi je 90 do 95 odstotkov primerov sladkorne bolezni tipa 2, ki jo je mogoče v veliki meri preprečiti.