Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

 

Nalezljive bolezni še vedno predstavljajo pomemben javno zdravstveni problem tako v nerazvitih kot v razvitih industrializiranih državah. Socialni premiki, rast števila prebivalstva, globalizacija in posledično veliko večja mobilnost prebivalstva terjajo prilagoditev ukrepov zdravstvenega varstva pri zagotavljanju varstva pred nalezljivimi boleznimi in vpeljavo novih metod preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni in z njimi povezanih nevarnosti.

Javnozdravstveni ukrepi, kot so cepljenje, nadzor nad pitno vodo, urejene odplake ter ukrepi na področju varnosti živil so pripomogli, da nalezljive bolezni niso več med poglavitnimi vzroki umrljivosti pri nas, kot tudi drugod v razvitem svetu. Kljub temu pa se kot velika grožnja pojavlja odpornost bakterij na antibiotike, vračajo se tudi nekatere že izkoreninjene nalezljive bolezni, kot je npr. tuberkuloza.

 

Nalezljive bolezni v Sloveniji sistematično spremljamo v skladu domačo in tujo zakonodajo preko sistema epidemiološkega obveščanja in zaznavanja. Področje v Sloveniji ureja Zakon o nalezljivih boleznih

 

Ministrstvo je pristojno za ukrepanje in koordiniranje aktivnosti v primeru izbruhov po v naprej znanih in dogovorjenih postopkih. Aktivnosti se usmerjajo v prepoznavanje ključnih groženj, ki jih nalezljive bolezni predstavljajo. Vzpostavljen je sistem epidemiološkega obveščanja (epidemic inteligence) in zaznavanja. Nalezljive bolezni sistematično spremljamo v skladu domačo in tujo zakonodajo.

V Oceni zmožnosti za obvladovanje tveganja za epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (2018), je specifično opredeljeno tveganje za pandemijo gripe. Predstavlja namreč najverjetnejšo grožnjo za zdravje ljudi, ki ima lahko velike razsežnosti in pomeni občutno večje obremenitve zdravstvenega sistema.

 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ima ključno vlogo pri usklajevanju epidemiološkega nadzora na evropski ravni. Predvideni ukrepi zajemajo zdravstvene in nezdravstvene protiukrepe ter tesno sodelovanje med nacionalnimi organi, Evropsko unijo in Svetovno zdravstveno organizacijo.

 

 

Vsebine