Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HIV/AIDS

 

 

Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo Republike Slovenije je že leta 1985 ustanovilo posvetovalno telo, Komisijo za AIDS, preko katere še danes uspešno poteka usklajevanje aktivnosti in spremljanje izvajanja nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV.

 

Prvi nacionalni program preprečevanja in obvladovanja aidsa v Republiki Sloveniji (1995–2000) je Slovenija dobila leta 1996.

 

Naslednjo Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV/aidsa za obdobje 2010-2015  je Vlada Republike Slovenije sprejela 26. novembra 2009, trenutno veljavna Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025 pa je bila sprejeta 6. aprila 2017.

 

 

Aktualna strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV določa štiri prednostna področja delovanja:

-       preprečevanje okužbe s HIV,

-       zagotavljanje zgodnjega prepoznavanja okužb in preprečevanje prenosa, 

-       zdravljenje, oskrbo in profilakso ter

-       preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.

 

Preprečevanje novih okužb s HIV je glede na še zmeraj nizko stopnjo okužbe s HIV, najpomembnejša prioriteta, varna spolnost z uporabo kondoma pa ostaja najbolj učinkovito sredstvo za zaščito pred okužbo s HIV. Dve najpomembnejši usmeritvi sta preprečevanje okužbe HIV pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi in spodbujanje testiranja ob tveganem vedenju.

 

     

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Sodelujemo z UNAIDS, UNDP in drugimi agencijami Združenih narodov, s Svetovno zdravstveno organizacijo, z Evropsko komisijo in njenimi telesi, Evropskim centrom za nalezljive bolezni in drugimi relevantnimi agencijami Evropske unije ter se usklajujemo z drugimi nacionalnimi in tujimi partnerji.

 

STANJE

 

Po kriterijih razširjenosti epidemije HIV/aidsa, ki jih določata UNAIDS/WHO, se Slovenija uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije, kjer se HIV/aids še ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva (okuženih je nekaj 100 ljudi, manj kot 1 oseba na 1000 prebivalcev). HIV/AIDS se širi predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, zaradi česar  povečujemo stopnjo intenzivnosti preventivnih aktivnosti pri tej skupini.

   

      

TESTIRANJE

  

Delež testiranih na  HIV je v Sloveniji relativno majhen. Da bi spreobrnili ta trend, je za Slovenijo zelo pomembno, da se poveča obseg testiranj pri tistih skupinah prebivalstva, ki imajo večjo možnost za prenos HIV ob sočasni promociji varnejše in odgovorne spolnosti. 

     

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV  dolgoročno  kot najbolj priporočljiv način testiranja predvideva  zaupno testiranje pri izbranem zdravniku, ki za pacienta in zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov, saj lahko na podlagiSplošnega dogovora zdravstveni domovi, zasebni zdravniki oziroma izvajalci s koncesijo ter bolnišnice za programe splošnih ambulant, ginekoloških dispanzerjev, ginekoloških ambulant in ambulant za bolezni dojk  zaračunavajo testiranje na HIV ZZZS-ju kot »ločeno zaračunljiv material« v skladu s priporočili, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

                                                                                             

Dostopnost testiranja 

 

Vsem, ki zanj zaprosijo, je  zaupno brezplačno testiranje na voljo pri izbranem družinskem zdravniku.

Testiranje je na razpolago  tudi na posebnih testirnih mestih po vsej Sloveniji.

Anonimno brezplačno testiranje je dostopno na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Testiranje v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, je na voljo na testirnem mestu v Ljubljani  in občasno drugod na terenu.

 

Prodaja testov preko spleta

 

Prodaja HIV testov preko spleta v Sloveniji ni dovoljena.

 

 

TEMELJNI DOKUMENTI O HIV/AIDSU:

INSTITUCIJE

 

SOFINANCIRANI PROGRAMI

 

 

KAMPANJE 

 

OBELEŽITEV 30-LETNICE USPEŠNEGA PREPREČEVANJA HIV-A