Skoči na vsebino

PREPREČEVANJE HIV IN DRUGIH SPOLNO PRENOSLJIVIH OKUŽB

 

KAMPANJE

 

V kampanje na področju preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV se vključujejo vsi relevantni deležniki. V obdobju izvajanja obstoječe Strategije sta potekali dve nacionalni kampanji.

 

 

 

 

 

                    

 

 

PREVENTIVNI PROGRAMI IN PROJEKTI 

 

  

Ministrstvo za zdravje preko javnega razpisa sofinancira preventivne programe nevladnih organizacij, ki se posvečajo preprečevanju HIV:

 

 

EURO HIV EDAT

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

 

 

 

 

PAMET V ROKE, KONDOM NA GLAVO!

Društvo DIH - enakopravni pod mavrico

 

 

 

 

 

GEJI V BOJU S HIVOM

Društvo Škuc

 

 

 

 

Projekt VIRUS

Društvo študentov medicine Slovenije

 

 

 

 

 

Podpiramo tudi različne  programe za informiranje splošne in strokovne javnosti ter potencialno ogroženih skupin o reproduktivnem zdravju, reproduktivnih pravicah in spolni vzgoji.

 

Ključne skupine, katerim so programi ponujeni, so mladi, ženske v času nosečnosti, po porodu, partnerji, svojci ter različne skupine prebivalk oziroma prebivalcev z bolj tveganim spolnim vedenjem.  

Ukrepi za zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja med drugim vključujejo zaščito pred spolno prenosljivimi boleznimi, nezaželenimi nosečnostmi in večjo umrljivostjo otrok in mater.

   

Izobraževanja o spolnosti za mladostnike: