Skoči na vsebino

EVROPSKI TEDEN TESTIRANJA NA HIV

 

 

Slovenija v evropski  kampanji Evropski teden testiranja na HIV, ki je plod iniciative "HIV in Europe" (sodelovanja evropskih strokovnjakov s področja zdravstva, oblikovalcev zdravstvenih politik in predstavnikov civilne družbe), sodeluje že od samega začetka – od  leta 2013.

 

Namen kampanje je širiti zavedanje o pomenu povečanja obsega testiranj na HIV, tako med prebivalci, ki imajo največjo možnost izpostavljenosti, kot med zdravstvenim osebjem, ki tem osebam testiranje lahko ponudi. Za zgodnejše odkrivanje okužbe s HIV je zelo pomembno, da se pomena testiranja zave čim več  zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, predvsem medicinskih sester.

 

 

Cilj kampanje je zmanjšati število poznih diagnoz in čimprejšnja vključitev okuženih v ustrezno zdravljenje. S tem preprečimo tudi širjenje okužb naprej.

 

 

Deležniki:

V Sloveniji aktivnosti podpirajo in se vanje vključujejo Ministrstvo za zdravje, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje,  Združenje družinskih zdravnikov, Odbor za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, Zavod za Transfuzijsko medicino, Zbornica zdravstvene in babniške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana  ter nevladne organizacije Legebitra, DIH-enakopravni pod mavrico, ŠKUC, Stigma in Društvo študentov medicine Slovenije.

K sodelovanju so vsako leto vabljeni tudi zdravstveni domovi, bolnišnice lekarne in druge nevladne organizacije.

          

 

Ciljne skupine:

  • osebe z večjim tveganjem izpostavljenosti HIV-u 
  • zdravstveno osebje, ki lahko ponudi testiranje na HIV

 

  

 INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE

 

 

PROMOCIJSKI MATERIALI

  • Informativni materiali o Evropskem tednu testiranja na HIV (izdajatelj Ministrstvo za zdravje, 2016)

 

 

 

 

 

ARHIV: