Skoči na vsebino

INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE

V Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno malo testiranih na HIV, tudi zato se mnoge okužbe odkrijejo prepozno. Za zagotovitev zgodnejšega zdravljenja je pomembno, da se poveča obseg testiranja pri tistih ciljnih skupinah, ki imajo večjo možnost izpostavljenosti HIV-u. Zdravstveno osebje še zmeraj prepogosto spregleda okužbo s HIV in se premalokrat odloča za testiranje na HIV.

 

 

  

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki pripravilo nekatere napotke ter zbralo druge pomembne informacije, ki so lahko v pomoč pri zgodnejšem prepoznavanju HIV-a.

 

 

Letna in četrtletna poročila o okužbi s HIV v Sloveniji (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

 

HIV/aids in druge SPO: Testiraj in zdravi (prof. dr. Janez Tomažič, izr. prof. dr. Irena Klavs, Miha Lobnik, prof. dr. Mojca Matičič, prof. dr. Mario Poljak

 

HIV/AIDS: Vloga družinskega zdravnika (prof. dr. Janez Tomažič)

 

  

Izzivi obravnave bolnika z okužbo s HIV v ambulanti družinskega zdravnika (mag. Nena Kopčavar Guček, spec. druž. med.)

  

Več o organizaciji Evropskega tedna testiranja: http://www.testingweek.eu

 

Vse o okužbi s HIV v Sloveniji: www.stop-aids.si

 

 

Informacije o plačilu zdravstvenih storitev:

 

ZZZS: Splošni dogovor  (informacije o plačilu testiranja na HIV) in Seznam bolezni za testiranje na HIV

 

 

Promocijski materiali:

 

  • Informativni materiali o Evropskem tednu testiranja na HIV (izdajatelj Ministrstvo za zdravje, 2016)

 

Promocijski materiali na temo preprečevanja in odkrivanja virusov hepatitisa A, B in C (izdajatelj: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana):