Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OKOLJE IN ZDRAVJE

 

Eden od ključnih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni je zdravo okolje. Dejavniki tveganja so vezani na segmente iz širšega okolja, kot so: atmosferski zrak, voda in zemlja; na živila, vključno s pitno vodo ter predmete splošne rabe, s katerimi smo v neposrednem stiku oziroma predstavljajo pomemben doprinos k ožjemu bivalnemu okolju.

 

Problematika podnebnih sprememb kot integralni del vplivov na okolje postaja vse pomembnejša. Klimatske spremembe že vplivajo na zdravje na različne načine. V veliki meri je zdravje ljudi odvisno od zadostne količine in zdravstveno ustrezne pitne vode in hrane, ustrezne nastanitve in dobrih socialnih pogojev. Spreminjajoča klima bo verjetno vplivala na vse te pogoje. Študije kažejo, da lahko pričakujemo večjo pogostost in moč izrednih vremenskih dogodkov: posebno vročinskih valov, suše in intenzivnih padavin; posledično več bolezni povezanih s hrano in vodo, bolezni, ki jih prenašajo različni prenašalci - vektorji, in več alergijskih težav v evropski regiji. Povezanost med okoljem in zdravjem ter preučevanje vplivov fizičnega okolja na zdravje prav zaradi tega vse bolj pridobiva na pomenu.

 

V prihodnje bomo morali posvetiti več pozornosti povezovanju podatkov o okolju med različnimi resorji, podatkov o zdravstvenem stanju in izdelavi analiz o vplivu okolja na zdravje. Epidemiološke študije namreč igrajo nenadomestljivo vlogo pri ocenjevanju vplivov na zdravje.

 

Ostravska deklaracija - Boljše zdravje. Boljše okolje. Trajnostne odločitve.

Vsebine

 

Različne baze podatkov o zdravstvenem stanju prebivalstva ter podatki o dejavnikih okolja so za dejavnost javnega zdravja podlaga za pripravo analiz stanja in napovedi gibanja v prihodnje. Na teh osnovah na Ministrstvu za zdravje pripravljamo predloge promocijskih in preventivnih akcij ter splošna navodila za javno zdravstvene delavce na lokalni ravni, druge zdravstvene delavce in za prebivalce.