Skoči na vsebino

BAZENSKE VODE

 

KAKOVOST KOPALNE VODE V BAZENIH

 

Ministrstvo za zdravje zaradi varovanja zdravja uporabnikov bazenov oz. kopališč ureja kakovost kopalne vode v bazenih oz. minimalne higienske zahteve za kopalno vodo v bazenu in kopališč s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št. 59/2015.

 

Uporabniki bazenov morajo biti obveščeni o kakovosti kopalne vode, zato mora upravljavec na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča za vsak bazen namestiti obvestilo z informacijami o rezultatih laboratorijskih preskušanj z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnje laboratorijsko preskušanje kopalne vode. Poleg tega mora objaviti tudi podatke o pogostnosti odvzema vzorcev v posameznih bazenih ter pojasnilo v zvezi z oceno skladnosti vzorca kopalne vode, in sicer: ali je kopalna vodna skladna, ali je kopalna voda neskladna z zahtevami pravilnika in še vedno primerna za kopanje in ali je kopalna voda neprimerna za kopanje.

 

 

 

 

 

 

ZAKONODAJA

  • P R A V I L N I K o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (UL RS št. 59/2015) več informacij