Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OKOLJE IN ZDRAVJE OTROK

Od rojstva pa do starosti 18 let lahko kar tretjino vsega bremena bolezni pripišemo nevarnemu in nezdravemu okolju. Otroški organizem, posebno v zgodnjem obdobju (zarodek in plod ter v prvih letih življenja) je še posebej občutljiv in lahko bolj kot odrasli izpostavljen številnim dejavnikom iz okolja, kot so: onesnaženo ozračje, kemikalije, neustrezna pitna voda, hrana in zemlja, sevanja, nezdravo bivalno okolje, hrup, tveganja povezana s transportom, posledice naravnih katastrof ipd.

Da bi v Evropi vzpostavili stanje okolja, ki ne bo škodljivo vplivalo na zdravje otrok in nato odraslih, v katere bodo zrasli, že od leta 1989 poteka Evropski proces okolje in zdravje, v katerega je tudi aktivno vključena Republika Slovenija.

 

S podpisom mednarodnih deklaracij, ki izhajajo iz tega procesa, nazadnje Parmske deklaracije, podpisane leta 2010 na 5. Ministrski konferenci okolje in zdravje, se je Republika Slovenija obvezala k upoštevanju dogovora, da mora biti varovanje zdravja otrok pred škodljivimi dejavniki okolja sestavni del javnozdravstvene in okoljske politike vsake države, zato je Vlada Republike Slovenije leta 2011 sprejela Strategijo RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2011-2020 ( .pdf).

 

Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2011-2020 in akcijski načrt

 

Svetovna zdravstvena organizacija za območje Evropske regije, ki zajema 52 držav, je na svoji 4. ministrski konferenci 25. junija 2004 v Budimpešti sprejela zavezo za pripravo strategije in akcijskega načrta za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem. Leta 2010 je bila v Parmi na 5. ministrski konferenci sprejeta Parmska deklaracija o okolju in zdravju. Ta je določila glavne prednostne cilje, ki naj bi jim države sledile. S podpisom mednarodnih deklaracij, ki izhajajo iz tega procesa, nazadnje Parmske deklaracije iz leta 2010, se je Slovenija obvezala k upoštevanju dogovora, da mora biti varovanje zdravja otrok pred škodljivimi dejavniki okolja sestavni del javnozdravstvene in okoljske politike vsake države.


Medresorska delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje zavez 5. ministrske konference o okolju in zdravju otrok evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije 2010 je pripravila dokument, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020.

 

Za izvajanje strategije je bil izdelan in na Vladi RS sprejet akcijski načrt, v katerem so zapisane konkretne naloge in aktivnosti resorjev in deležnikov, ki bodo lahko pripomogli k zmanjšanju pomembnih javnozdravstvenih problemov otrok in mladostnikov. Opredeljuje štiri cilje: izboljšanje dostopa do varne pitne vode ter ustreznega ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami, zmanjšanje problema poškodb in debelosti preko varnega okolja, telesne dejavnosti in zdrave prehrane, preprečevanje bolezni z izboljšanjem kakovosti zraka zunaj in v zaprtih prostorih ter preprečevanje bolezni zaradi kemičnih, bioloških in fizikalnih dejavnikov tveganja. Sredstva za izvajanje strategije bodo zagotovila pristojna ministrstva. več

  • Strategija za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020 ( .pdf)
  • Akcijski načrt za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 ( .pdf)