Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PITNA VODA

 

Pitna voda je voda, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene in vsa voda, ki se uporablja v proizvodnji in prometu živil. Pod druge gospodinjske namene si v običajnih pogojih predstavljamo uporabo vode za osebno higieno (umivanje, prhanje, kopanje, umivanje zob) ter za pranje in čiščenje predmetov in površin, preko katerih je ob uporabi ali kasneje, možen vnos onesnaženj v ali na telo.

 

Predpis, ki ureja kakovost pitne vode, je Pravilnik o pitni vodi. Pravilnik je usklajen z ustrezno direktivo Evropske unije. Vsak sistem za oskrbo s pitno vodo mora imeti upravljavca, ki mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Notranji nadzor, ki ga izvaja upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo, mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. Za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi, ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja spremljanje kakovosti pitne vode (monitoring).  Monitoring se izvaja po vnaprej pripravljenem letnem programu, ki ga v sodelovanju z vsemi deležniki pripravi nosilec monitoring, to je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

 

Letna poročila o pitni vodi v Sloveniji so objavljena tukaj

 

Pri spremljanju kakovosti pitne vode razdelimo parametre na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Kemijske snovi so običajno prisotne v nižjih koncentracijah in so predvsem povezane z možnimi kroničnimi učinki. Pri vsaki detekciji mikroorganizmov ali snovi se poleg neposrednih nevarnosti, ki jih lahko vsebnost mikroorganizmov ali snovi povzroča, pretehta tudi indikatorski pomen pojava in seveda dinamika pojavljanja, ali gre za enkraten pojav, stalen pojav, naraščanje itd...

 

V Sloveniji imamo za oskrbo s pitno vodo registriranih približno  900 vodovodnih sistemov, ki skupaj oskrbujejo preko 90 % prebivalcev. Kot značilnost lahko navedemo veliko število majhnih sistemov, ki pa oskrbujejo v celoti majhen delež prebivalcev. V večjih sistemih je kakovost pitne vode stabilnejša. V manjših sistemih prihaja pogosteje zaradi vremenskih in drugih vplivov do fizikalnega in mikrobiološkega onesnaženja pitne vode.

 

 

 

 

Predpakirana pitna voda je praktična predvsem za potovanja, v izrednih razmerah in na območjih, kjer velja omejitev oziroma prepoved uporabe pitne vode. Sicer njena uporaba ni smiselna. Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljeni številni prispevki o pitni vodi tako za splošno kot za strokovno javnost.

 

 

 

 

 

 

 

ZAKONODAJA

 

Pravilnik o pitni vodi (UL RS št. št. 19/04,  št. 35/04, št. 26/06, št. 92/06, št. 25/09, št. 74/15 in št. 51/17) pravilnik