Skoči na vsebino

7. EVROPSKA ALKOHOLNA KONFERENCA, 22. IN 23. NOVEMBER V LJUBLJANI

poteka 22. in 23. novembra 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

 

več informacij o programu  

 

Organizira jo Ministrstvo za zdravje skupaj z Evropsko zvezo za alkoholno politiko (EUROCARE), Svetovno zdravstveno organizacijo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter v sodelovanju s slovenskimi in evropskimi nevladnimi organizacijami.

 

Cilj letošnje konference je izmenjava znanja, dobrih praks in inovativnih pristopov za oblikovanje takšne alkoholne politike, ki bo prispevala k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju neenakosti.

Konferenca bo vključevala okroglo mizo na visoki ravni, v kateri bodo sodelovali ministri za zdravje iz držav članic EU. Na konferenci bodo spregovorili visoki predstavniki Evropske Komisije (EK), Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), predstavniki stroke in nevladnih organizacij iz vse Evrope. Na konferenci pričakujemo okoli 400 udeležencev iz vse Evrope.

 

Konferenca predstavlja priznanje Sloveniji, ki si ob podpori ostalih držav članic prizadeva za ohranitev alkoholne problematike visoko na agendi ukrepanja EU in predstavlja podporo za uresničevanje celovitega pristopa k alkoholni politiki tako na evropski kot nacionalni ravni.

 

Ob boku konference bo 21. novembra 2016 potekal sestanek Koordinacijskega odbora globalne mreže nacionalnih koordinatorjev SZO za področje alkohola, 24. novembra pa še sestanek nacionalnih koordinatorjev za področje alkohola iz evropske regije SZO, v okviru katerih pričakujemo še dodatnih 80 udeležencev iz celega sveta.

 

***********

 

Evropske konference o alkoholni politiki potekajo od leta 2004 dalje na vsaki dve leti (Varšava, Helsinki, Barcelona, Bruselj, Stockholm in Bruselj). Glavni namen teh konferenc je zagotavljanje sodelovanja različnih deležnikov (politični odločevalci, strokovnjaki in nevladne organizacije), krepitev kapacitet, izmenjava dobrih praks in pregled stanja in pobud na ravni Evropske Unije  za ukrepanje na področju zmanjševanja škodljive rabe alkohola na evropskem, nacionalnem in regionalnem nivoju.