Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVNA UREDITEV

 

Zakonodaja na področju alkohola v Sloveniji:

 

  • Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/2003 in 27/2017)
  • Zakon  o spremembah  in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik  z živili - ZZUZIS-A (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZDZPZ)
  • Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/2013)
  • Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 - ZNOrg)
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17- popr., 68/16, 54/17, 3/18 - odl.US)
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

 

Evropska strategija:

 

  • Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Strategija EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola. Komisija Evropskih skupnosti. Bruselj   ( .pdf)

 

 

Evropska komisija:

  • European Commission - DG Health and Food Safety - Public health - Alcohol Policy več informacij

 

SZO - Svetovna zdravstvena organizacija: