Skoči na vsebino

PRAVNA UREDITEV

 

Zakonodaja na področju alkohola v Sloveniji:

 

 

Evropska strategija:

 

  • Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Strategija EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola. Komisija Evropskih skupnosti. Bruselj   ( .pdf)

 

 

Evropska komisija:

  • European Commission - DG Health and Food Safety - Public health - Alcohol Policy več
  • Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA) več 

 

SZO - Svetovna zdravstvena organizacija:

  • WHO - Regional office for Europe - raba alkohola  več