Skoči na vsebino

PRAVNA UREDITEV

 

Zakonodaja na področju alkohola v Sloveniji:

 

  • Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/2003 in 27/2017)
  • Zakon  o spremembah  in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik  z živili - ZZUZIS-A (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZDZPZ)
  • Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/2013)
  • Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 - ZNOrg)
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17- popr., 68/16, 54/17, 3/18 - odl.US)
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

 

Evropska strategija:

 

  • Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Strategija EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola. Komisija Evropskih skupnosti. Bruselj   ( .pdf)

 

 

Evropska komisija:

  • European Commission - DG Health and Food Safety - Public health - Alcohol Policy več informacij

 

SZO - Svetovna zdravstvena organizacija: