Skoči na vsebino

SLOVENIJA PIHA 0,0 NAGRADNA IGRA (OD 6. DO 12. JUNIJA 2016)

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »SLOVENIJA PIHA 0,0 «

 

1. Splošne določbe
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »SLOVENIJA PIHA 0,0 « (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 06. 6. 2016 do 12. 6.. 2016 do 23.59 ure. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

 

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči fotografirati letak Slovenija piha 0,0, ki ga dobi od policista na terenu ob rednem preverjanju stopnje alkohola v krvi in stopnji alkoholiziranosti 0,0, ter fotografijo letaka pripeti na zid Facebook strani 0,0 ŠOFER.
Fotografije morajo sodelujoči v nagradni igri  na Facebook stran 0,0 Šofer pripeti do 12.6..2016 do 23.59 ure. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, mobilni paketi, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre. Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre ter  s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani organizatorja www.mz.gov.si.

Organizator nagradne igre bo med vsemi sodelujočimi, ki bodo pripeli  fotografijo letaka na zid Facebook strani 0,0 ŠOFER izbral 5 oseb, ki bodo prejele 2 vstopnici za glasbeni koncert po lastni izbiri. Vrednost vstopnice ne sme presegati 40 eur (z vključenim ddv).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetju BPCS d.o.o. oz. vsi, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 

3. Nagrade
• 1 nagrada: 5 X 2 vstopnici za glasbeni koncert po lastni izbiri
Vrednost vstopnic ne sme presegati 40 eur (z vključenim DDV).
Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.


4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo ob koncu nagradne igre s 3-člansko komisijo, sestavljeno iz predstavnikov podjetja organizatorja, izžrebal  sodelujoče s pravilnimi odgovori, ki bodo prejeli nagrado.
Organizator bo prav tako izžrebal 5 dodatih nagrajencev (označenih po vrstnem redu), ki bodo nagrado prejeli v primeru, da kateri od nagrajencev nagrade ne bo želel ali mogel prevzeti.
Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje 15. 6. 2016 do 15.00 ure na FB fan strani 00 Šofer (https://www.facebook.com/00-šofer-113953465318891/ )
Organizator bo izžrebance isti dan tudi pisno  -  v inbox na Facebooku - obvestil o nagradi, nagrajenci pa morajo organizatorju najkasneje do 20. 6. 2016 do 12.00 ure s povratnim sporočilom v Facebook inboxu sporočiti naslov, kamor se jim bo poslala nagrada.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov  lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 

5. Prevzem nagrad
Nagrajenci bo nagrade prevzeli po pošti.


6. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij
Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih akcije, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov,  za raziskave trga ter za druge marketinške namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi izvaja akcijo. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na elektronski naslov info(at)bpcs.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo fotografij in video posnetkov iz dogodka za namene promocije dogodka in obveščanje o dogodku v vseh medijih (splet, tisk, TV, ...)  in sicer organizatorji nagradne igre.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

7. Odgovornosti organizatorja
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
- kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri, tudi plačila davčnih dajatev.

 

8. Končne določbe
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.mz.gov.si
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.mz.gov.si

 

 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Ljubljana,  6. 6. 2016