Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREPOVEDANE DROGE

 

 

Slovenija je podpisnica naslednica vseh konvencij Organizacije združenih narodov, ki opredeljujejo področje prepovedanih drog. Slovenska zakonodaja, ki temelji na določilih teh konvencij, je usklajena s pravnim redom EU in usmeritvami Sveta Evrope. Ministrtsvo za zdravje je pristojno za zakonodajo na tem področju.

 

Ukrepi na področju prepovedanih drog se izvajajo znotraj različnih resorjev: Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za finance, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za zdravje). Koordinacija teh politik je zagotovljena preko Komisije za droge Vlade RS.

 

Nevladne organizacije na področju drog imajo v Sloveniji pomembno vlogo, saj izvajajo nekatere temeljne programe pomoči za uporabnike drog in njihove svojce. Na področju države se povezujejo v zvezo, ki je, poleg ostalega, sogovornik ministrstvom pri oblikovanju politik.

 

Na lokalni ravni imajo koordinativno vlogo Lokalne akcijske skupine, ki so bile ustanovljene v več deset občinah, v večini primerov kot posvetovalna telesa županov. Omenjene skupine usklajujejo ukrepe in aktivnosti s področja drog na nivoju posameznih občin.

 

Posamezni resorji zagotavljajo zbiranje, obdelavo, analizo ter posredovanje podatkov s svojega področja. Zaradi celovitega spremljanja epidemiološke situacije in trendov na področju uporabe drog se podatki oziroma agregati podatkov različnih resorjev zbirajo in analizirajo na pristojnem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Inštitut obdelane in analizirane podatke posreduje drugim ustanovam v državi, mednarodnim ustanovam ter širši javnosti, hkrati pa je tudi kontaktna točka evropske mreže kontaktnih točk za droge (REITOX), ki ima svoj sedež v Lizboni.

 

 

vsebine

 

Publikacija ob dvajsetletnici ustanovitve mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Evropsko poročilo o drogah 2015 - 20 let spremljanja

EMCDDA proučuje novo dinamiko in razsežnosti problematike drog v Evropi.
Spreminjajoča se dinamika na trgu heroina, najnovejše posledice uporabe konoplje ter nove značilnosti in razsežnosti problematike na področju stimulansov in „novih drog“ – to so le nekatere vsebine, ki jih je izpostavila Agencija EU za droge (EMCDDA) ob predstavitvi Evropskega poročila o drogah 2015: Trendi in razvoj. Agencija v svojem letnem pregledu osvetljuje 20 let spremljanja ter proučuje globalne vplive in lokalne posledice nenehno spreminjajoče se problematike drog v Evropi. (Lisbona, 4. 6. 2015)

Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2015–2016

Vlada RS je na redni seji dne 22. aprila 2015 sprejela Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2015–2016. Akcijski načrt je pripravila delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki vseh ministrstev s pristojnostmi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti ter predstavniki nevladnih organizacij. Z nacionalnim program in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema tako programe zmanjševanja povpraševanja po drogah kot programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog.

 

Vsebinska podlaga za pripravo Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog je Resolucija o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020, katere krovni cilj je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog.