Skoči na vsebino

NEVLADNI PROGRAMI

 

 

 

Več informacij - spletna stran Zveze društev  

 

 

Zveza nevladnih organizacij na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog

 

Temeljni namen zveze je združevanje, sodelovanje ter razvijanje skupnih projektov organizacij na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog pri posameznikih in v družbi. Namen zveze je tudi promocija konceptov zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni z izobraževanjem, intervencijami in organiziranjem različnih skupnosti pri reševanju težav in problemov zaradi uporabe drog.   Zveza spodbuja in razvija ukrepe pomoči uporabnikom drog, ki temeljijo na socialni pravičnosti, solidarnosti, načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik pomoči ter uporabnikom zagotavljajo dostojanstvo, enake možnosti in preprečujejo socialno izključenost. Iz zgornjih namenov je razvidno, da zveza pretežni del svoje dejavnosti izvaja na področju socialnega varstva, vključuje pa tudi zdravstveno preventivne dejavnosti

 

Cilji zveze so:  

 • razvijanje in spodbujanje politike zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog,
 • razvijanje in uvajanje novih standardov in pristopov na področju obravnavanja uporabe drog,
 • usposabljanje prostovoljcev za delo na področju zmanjševanja škode zaradi drog,
 • spodbujanje povezovanja strokovnjakov, uporabnikov drog in prostovoljnih delavcev s ciljem razvijanja boljše komunikacije in ustreznejšega spoznavanja potreb uporabnikov drog v državnih, lokalnih in civilnih organizacijah,
 • razvijanje sodelovanja med domačimi in mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z uporabniki drog,
 • prispevati k boljši prepoznavnosti pristopa in programov zmanjševanja škode,
 • spodbujanje razvoja programov in iniciativ, ki delujejo v smeri zmanjšanja socialnih in zdravstvenih posledic uživanja drog,
 • vzpostaviti ustreznejšo komunikacijo in sodelovanje med programi in posamezniki, ki delujejo na področju zmanjševanja škode - zagotoviti strokovno podporo programom,
 • oblikovanje in vzdrževanje podatkovne baze o programih zmanjševanja škode.  

 

Ustanovni člani zveze so:  

 • Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Ljubljana,
 • Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart, Ljubljana,
 • Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot, Maribor Pri ustanavljanju zveze je sodeloval tudi Zavod za informacijsko dejavnost in alternativno kulturo znotraj katerega deluje projekt Konoplja.org. iz Celja, ki pa zaradi zakona o društvih – po katerem je ustanovljena zveza – ne more biti formalni član zveze (predstavnik zavoda je aktiven v zvezi preko članstva v drugi organizaciji).

 

V fazi priključevanja zvezi je pet nevladnih organizacij katerih dejavnost je v celoti ali delno povezana z dejavnostjo zmanjševanja škode.

 

Zveza je bila registrirana na Upravni enoti Ljubljana, dne 14. 3. 2005  

 

 

 

Lokalne akcijske skupine (.doc)

 

Kontaktna oseba Matej Košir

Tel.: (01) 400-69-23, faks: (01) 400-69-19

E-pošta: matej.kosir(at)gov.si