Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENI PROGRAMI

 

Vzdrževalno substitucijsko zdravljenje z metadonom

 

Zdravstveni svet je leta 1994 potrdil doktrino zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog drog in sprejel priporočila zdravnikom za zdravljenje odvisnih od drog,  ki vključujejo tudi zdravljenje z metadonom. Zdravljenje z metadonom  predstavlja pomemben program zdravljenja odvisnosti in zmanjševanja škode, učinkovit  je pri zmanjševanju nedovoljene uporabe opiatov, tveganju okužbe z virusi HIV in hepatitisa, preprečevanju drugih zdravstvenih težav, smrtnosti, kriminalnega vedenja... Ker omogoča velikemu številu uživalcev opiatnih drog stike z zdravstveno službo, pomeni tudi vstopna vrata za iskalce pomoči ter obravnavo uporabnikov drog v drugih programih, od nizkopražnih do usmerjenih v abstinenco. S sklepom Ministrstva za zdravje so bili v letu 1995 vzpostavljeni Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od drog v devetih slovenskih mestih. Danes je teh Centrov že 18 ter dve ambulanti, vsi zaposleni so bili vključeni v dodatno izobraževanje.

V letu 2003 je bil vzpostavljen nacionalni Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Program je široko razvejan in pokriva praktično celo državo 

 

V letu 2005 se je pričelo zdravljenje z dvema dodatnima substitucijskima zdraviloma: buprenorfinom ter dolgodelujočim morfinom.

 

Zaradi ideoloških nasprotovanj, pa tudi finančnih razsežnosti programa je ta oblika zdravljenja odvisnosti  od drog predmet številnih javnih  razprav. Ministrstvo za zdravje je leta 2006 objavilo razpis za predlog evalvacije, ki jo je financirala Evropska komisija. Cilj evalvacije je bil izboljšanje kakovosti  in vpogled v stroškovno učinkovitost substitucijskih programov za odvisne od opijatov v Sloveniji.

 

Več o metadonskem programu (.doc)

 Evalvacije:

 

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Primorska regija

ZD Ljubljana - enota Center, Metelkova

Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Kočevje

Zdravstveni dom Kranj

Zdravstveni dom Brežice

Zdravstveni dom Logatec

Zdravstveni dom Murska Sobota

Zdravstveni dom Novo mesto

Zdravstveni dom Trbovlje

Zdravstveni dom Velenje

Zdravstveni dom Izola

Zdravstveni dom Koper

Zdravstveni dom Nova Gorica

Zdravstveni dom Piran

Zdravstveni dom Sežana

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje

 

 

 

Ostali podatki o mreži centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (.doc)