Skoči na vsebino

SEKUNDARNA IN TERCIARNA PREVENTIVA


Programi zmanjševanja škode

Pravna podlaga

  • Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog;

  • Nacionalni program na področju drog

  • Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog


13. člen: Programi, namenjeni zmanjševanju škode, so programi razdeljevanja injekcijskih igel, svetovanja o zmanjševanju škode zaradi uporabe prepovedanih drog in drugi programi, namenjeni zmanjševanju škode.

Programi, ki se izvajajo na terenu, so programi razdeljevanja informacijskih gradiv, razdeljevanja medicinskega materiala in drugi programi, ki se izvajajo na terenu.

S programi zmanjševanja škode želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog ali jo zmanjšati ter preprečiti prenos nalezljivih bolezni in s tem tudi nadaljnje slabšanje zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. Osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne težave itd.) tudi potrebujejo. Temeljni cilj programov zmanjševanja škode ni abstinenca, ampak zagotavljanje manj tvegane uporabe drog, zmanjšanje možnosti okužbe z različnimi virusi (HIV, hepatitisi) in s tem zagotavljanje socialne vključenosti uporabnikov drog ter njihovo sodelovanje. S pomočjo programov zmanjševanja škode, imenovanih tudi nizkopražni programi, se izvajajo različne dejavnosti; od obveščanja in izobraževanja uporabnikov drog o nevarnostih pri uporabi drog, varnejših načinih uporabe drog, svetovanja, vrstniške pomoči do programov izmenjave igel, terenskega dela, varnih sob, metadonskega vzdrževalnega programa in dnevnih centrov. V Sloveniji poteka več programov zmanjševanja škode, na primer zamenjava igel, dnevni centri - drop in, v razvoju pa so tudi novi. Zlasti velike potrebe po novih programih so v srednjevelikih in manjših slovenskih mestih, kjer je oblika pomoči zelo omejena. Zato Ministrstvo za zdravje v prihodnje načrtuje razvoj mreže nizkopražnih programov, ki bo pokrivala celo Slovenijo.

Preventivne dejavnosti na področju sekundarne in terciarne preventive v  skladu z letnim Programom izvajanja javne službe na področju javnega zdravja, sklenjega  z Ministrstvom za zdravje, izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Koper.Zveza programov za zmanjševanje škode:


Svit Koper


Želva Žalec

Kralji ulice Ljubljana

Zdrava pot Maribor

Celje - program terenskega dela se izvaja preko ZZV Koper

Stigma