Skoči na vsebino

MEDNARODNA ZAKONODAJA

 

Do prvih poskusov mednarodnega sodelovanja na področju nadzora nad narkotičnimi drogami je prišlo leta 1909, ko so skušali omejiti ladijske prevoze opiatov. Leta 1909 se je namreč na pobudo ZDA trinajst  držav udeležilo prve mednarodne konference o mamilih v Šanghaju (Kitajska). Sprejeli so devet zahtev za nadzor in zmanjševanje trgovine z opijem. Srečanje te komisije za opij je pripomoglo k sprejetju prve mednarodne konvencije o opiju oziroma t.i. haške konvencije leta 1912 v Haagu (Nizozemska). Konvencija je z uveljavitvijo leta 1915 postala prvi obvezen inštrument mednarodnega prava, ki je urejal nadzor nad nezakonitimi (zlasti ladijskimi) prevozi opija. Namen konvencije je bilo "postopno zatiranje zlorabe opija, morfina, kokaina ter tudi drugih predelanih substanc in derivatov iz teh snovi, pri katerih bi lahko prišlo do podobne zlorabe". Konvencija je vsebovala zgolj priporočila in je pomenila simbolni začetek mednarodnega boja proti prepovedanim drogam.

 

Društvo narodov (.doc)

 

  • Mednarodna konvencija o opiju (1925)
  • Konvencija o omejevanju proizvodnje in reguliranju prodaje mamil (1931)
  • Konvencija o preprečevanju nedovoljene trgovine in tihotapljenja z nevarnimi mamili (1936)

 

 

Organizacija združenih narodov (.doc)

 

Deklaracija o nadzoru nad trgovanjem in zlorabljanjem mamil in psihotropnih snovi (1984)

Deklaracija o smernicah za zmanjšanje povpraševanja po drogah (1998)

Enotna konvencija o mamilih (1961)

Konvencija o psihotropnih substancah (1971)

Konvencija zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (1988)

Protokol (1946) - (1948) - (1953)

Protokol o spremembi enotne konvencije o mamilih (1972)

Resolucija o nadzoru pridelave konoplje in trgovine z njo (Zdrużeni narodi/Generalna skupščina, februar 2005) (.doc) 

Strategija EU na področju drog 2005 - 2012 (Svet Evropske unije, 22. november 2004) (.pdf) 

Akcijski načrt eu za boj proti drogam (Uradni list Evropske unije, 8.7.2005) (.pdf)

Deklaracija evropskih mest o politiki drog (1998) (.pdf)