Skoči na vsebino

NACIONALNA ZAKONODAJA NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

   

Zakoni in pravilniki

 

1.  Kazenski zakonik/KZ-1  zakon (Ur.l. RS, št. 55/2008 (66/2008 popr.))
Spremembe: Ur.l. RS, št. 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18, 91/2011, 34/2012 Odl.US: U-I-24/10-12, 50/2012-UPB2

 

 

2.  Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami  zakon (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 – ZdZPZ), Neuradno prečiščeno besedilo 

 

- Pravilnik o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 8/02

- Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje (Ur.l. RS, št. 44/2004, Spremembe: Ur.l. RS, št. 86/2007, 40/2011, Ur.l. RS, št. 36/2015

- Pravilnik o obliki in načinu vodenja evidenc in poročil o prepovedanih drogah (Uradni list RS, št. 131/06

- Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II (Uradni list RS, št. 124/07)

 

 

3.  Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog  zakon (Uradni list RS, št. 89/99, 2/04 – ZPNNVSM)

 

- Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 43/00)

- Pravilnik o sestavi in načinu dela koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 43/00)

 

 

 

Drugi pomembnejši predpisi

 

Resolucije

- Resolucija o nacionalnem programu na poročju prepovedanih drog 2014-2020  (print verzija  .pdf )   (Uradni list RS, št. 25/2014)

- Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016,  (Uradni list RS, št.83/2012)

- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 /ReNPPD/ (Uradni list RS, št. 28/04

 

 

 

Akcijski načrt

- Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2017-2018  več informacij ( .pdf)

- Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2015-2016   več informacij (  .pdf)

 

 

Nacionalna poročila

- Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog 2017 več informacij ( .pdf)

 

 

Komisija Vlade RS za droge

- Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge (Uradni list RS, št. 93/2012)

- Komisija Vlade RS za droge več