Skoči na vsebino

PUBLIKACIJA OB DVAJSETLETNICI USTANOVITVE MREŽE CENTROV ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

 

 

Ministrstvo za zdravje RS je ustanovilo slovenske CPZOPD aprila 1995. Knjiga prinaša zanimiva dejstva iz 20 letnega razvoja tega specifičnega področja slovenske medicine.

 

V prvi vrsti gre za zdravljenje bolezni odvisnosti od heroina in drugih opioidov po načelih »z zdravili podprte rehabilitacije«. Za ta namen se v svetu že preko petdeset let uporablja metadon, dobrih deset let pa še buprenorfin in počasi sproščujoči morfin. Ob tem potekajo v centrih tudi obravnave bolezni odvisnosti od drugih prepovedanih drog, v enem od centrov pa tudi od iger na srečo.


Jubilejno knjigo je zasnovala, pripravila in uredila prim. Jasna Čuk Rupnik, dolgoletna aktivna sodelavka Koordinacije mreže CPZOPD, sicer pa vodja centra v Logatcu že vse od njegove ustanovitve.