Skoči na vsebino

PROJEKTI

 

Področja dela skupine Pompidou (platforme) so:

  • primarna preventiva
  • zdravljenje
  • raziskovalno delo
  • etika
  • kazensko pravo
  • letališča
  • EXASS mreža

 

Prioritete delovanja na področju primarne preventive so vključevanje družin v preventivo, vrednotenje preventivnih aktivnosti, nova znanstvena spoznanja in razvoj tehnologij ter njihove implikacije na preventivo.

 

Prioritete delovanja na področju zdravljenja so boljše poznavanje sistemov zdravljenja v različnih državah, boljše poznavanje dobrih praks pri  priporočilih in smernicah za zdravljenje v različnih evropskih državah ter  boljše poznavanje dobrih praks pri delu s posebnimi skupinami, kot so ženske (nosečnice, ki uporabljajo alkohol/droge, uporabnice drog, ki skrbijo za otroke),  uporabniki kokaina,  skupine pri katerih je potrebno pol-obvezno (prisiljeno) zdravljenje ter skupine, pri katerih je priporočljiva uporaba modernih tehnologij pri zdravljenju

na primer e-zdravljenje.

 

Prioritete delovanja na področju etike so etični vidiki testiranja na delovne mestu in v šolah.

 

Prioriteta delovanja na področju raziskovanja je evidentiranje in analiza vpliva znanstvenoraziskovalnega  dela na oblikovanje politik. Glavna naloga skupine je namenjena  podpori uporabe znanstvenih izsledkov pri snovanju in razvoju  politik, ki temeljijo na preverjenih dejstvih.

 

Prioriteta delovanja na področju kazenskega prava  bo namenjena zakonodajnim ukrepom na področju zmanjševanja ponudbe drog in  učinkovitim odzivom na probleme, ki jih prinaša povečevanje  števila zapornikov.

 

EXASS mreža - prioriteta je sodelovanje vseh akterjev na področju drog ter oblikovanje (med)sektorskih  povezav, ki omogočajo sodelovanje med javnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, drugimi izvajalci storitev, NVO, posamezniki z namenom učinkovitega oblikovanja odziva na problem drog. Cilj je izmenjava dobrih praks in izkušenj med udeleženimi državami in mesti.

 

 

Program dela posameznih platform za članice skupine Pompidou 2007-2010 (.doc)

 

Seznam slovenskih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvajanju delovnega programa skupine Pompidou (.doc)