Skoči na vsebino

SVET EU

 

Horizontalna delovna skupina za droge

 

Horizontalna delovna skupina za droge (HDG) usklajuje politiko drog na ravni Evropske unije. Osnovni pristop EU k problemu drog je celosten, interdisciplinaren in uravnotežen ter združuje zmanjševanje povpraševanja in ponudbe drog in zahteva sodelovanje in usklajevanje. Delovanje HDG je opredeljeno v Strategiji EU na področju drog (2005-2012) in v Akcijskem načrtu za boj proti drogam (2005-2008) Naloga HDG je pripraviti jasno in skladno politiko o drogah, ki jo sprejme Svet in nato izvajanje to politike v imenu Sveta. HDG zagotavlja, da so ukrepi proti prepovedanim drogam na ravni EU ustrezno in učinkovito usklajeni med seboj in tudi usklajeni z ukrepi na ravni držav članic.

 

HDG mora:

 

    • spremljati in, če je to potrebno, spodbujati dejavnosti v vseh ostalih organih EU, povezanih s strategijo na področju drog;
    • skrbeti za to, da ne prihaja do podvajanja njenega dela in dela drugih organov na  področju drog,
    • opozarjati na pomanjkljivosti;
    • dajati potrebne pobude.

 

Za opravljanje vodilne vloge na področju drog, mora biti HDG redno obveščena o razvoju na nacionalni ravni in o dejavnostih, ki jih izvajajo druge ustrezne delovne skupine Sveta, kot so delovna skupina za policijsko sodelovanje, delovna skupina za carinsko sodelovanje, interdisciplinarna skupina za organiziran kriminal, delovna skupina za zdravje, delovna skupina za ekonomske zadeve, in delovna skupna za skupno zunanjo in varnostno politiko. Pomembno področje HDG je mednarodno sodelovanje tj. sodelovanje zunaj EU. HDG mora posvečati veliko pozornost zunanjim vidikom politike na področju drog. Poskrbeti mora za izmenjavo informacij in pripraviti skupna stališča EU o elementih politike EU na področju drog v zvezi z zunanjimi odnosi.