Skoči na vsebino

MITI O KAJENJU

 

 

1. Odrasli imajo pravico, da sami odločajo o tem ali bodo kadili ali ne!

Le malo odraslih se "odloči" za kajenje. Večina posameznikov začne kaditi v rani mladosti, še preden se zavedajo posledic uporabe tobačnih izdelkov in odvisnosti, ki jo povzroča nikotin. Odvisnost se pojavi hitro in čeprav jih večina kasneje želi prenehati s kajenjem, le nekaterim uspe brez pomoči.

 

2. Obstaja veliko drugih pomembnih zdravstvenih problemov, ki jih je potrebno reševati!

Res obstaja mnogo pomembnih zdravstvenih problemov, vendar so posledice, ki jih povzroča tobak, največji povzročitelj bolezni in smrti, ki jih je mogoče preprečiti. Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov je poceni in učinkovit ukrep.

Ocena Svetovne zdravstvene organizacije je, da v svetu letno zaradi posledic uporabe tobačnih izdelkov umre okoli 5 milijonov ljudi. V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem tobaka, umre 10 prebivalcev. Vsaka peta smrt zaradi raka v Sloveniji je posledica raka pljuč, ki ga v 90% povzroči kajenje tobaka. Kajenje močno vpliva na zdravje

 

3. Ljudje bodo kadili, ne glede na vse!

Velik razlog za kajenje je posameznikova družbena sprejemljivost. Poznamo veliko možnosti ki učinkovito spreminjajo družbeno okolje in s tem manjšajo delež kadilcev, ko je npr. prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov, uvedba višjih davkov na tobačne izdelke. Te politike so se izkazale kot učinkovite tudi pri preprečevanju kajenja med mladimi.

 

4. Vlade z nadzorom nad tobakom ne mislijo resno - preveč so odvisne od prihodkov iz naslova davkov na tobačne izdelke

Vlade lahko pridobijo korist v obeh smereh - višji davki na tobačne izdelke so zelo učinkovito orodje za izvajanje nadzora nad tobakom in hkrati pridobijo več sredstev iz tega naslova. Tudi če  bi se zgodilo, da visoki davki povzročijo zelo obsežen upad uporabe tobačnih izdelkov, bodo vlade še vedno na boljšem, saj bo to dejstvo hkrati pomenilo tudi precejšnje zmanjšanje stroškov, ki jih sedaj namenjajo popravi škode, ki jo povzroči tobak, na primer za boleznine, bivanja v bolnišnicah, prezgodnji umrljivosti, programom preventive... Razvite ekonomije tudi na splošno postajajo vedno manj odvisne od trošarin in se vedno bolj naslanjajo na davke od dohodkov.

 

5. Reševati moramo probleme povezane z ostalimi drogami!

Globalno lahko tobaku pripišemo več smrt kot alkoholu in prepovedanim drogam skupaj. V letu 2000 je zaradi posledic, ki jih povzroča tobak umrlo skoraj 5 milijonov ljudi, zaradi alkohol skoraj 2 milijona ljudi, zaradi prepovedanih drog pa okoli 200.000.

 

6. Nadzor nad tobakom se bi moral osredotočiti na programe, ki pomagajo kadilcem opustiti kajenje!

Večja verjetnost, da bodo kadilci prenehali s kajenjem je v okolju, ki spodbuja nekajenje. Programi za odvajanje pomagajo, toda sami po sebi nimajo večjega vpliva, če niso podprti s širšimi in medsebojno povezanimi ukrepi za spreminjanje družbene zavesti o škodljivosti kajenja tobaka.

 

7. Prava rešitev za zmanjšanje uporabe tobačnih izdelkov je izobraževanje naših otrok!

Drži, toda od koga se otroci učijo? Če se učenci v šoli učijo, da je kajenje škodljivo, na poti  iz šole pa jih obkrožajo oglasi za tobačne izdelke in prodajalne tobaka ter dom in v okolici, kjer kadijo brez omejitev, se sporočilo, ki so ga prejeli v šoli, razblini. Tudi raziskave posameznih ukrepov kažejo, da samo izobraževanje o škodljivosti tobaka ne zmanjšuje njegove uporabe. Izobraževanje v šolah je učinkovito le v okolju, ki spodbuja nekajenje.