Skoči na vsebino

NEVLADNE ORGANIZACIJE

 

 

Slovenska zveza za tobačno kontrolo (SZTK)

 

Združuje 26 društev v RS in je član Evropske zveze za preprečevanje kajenja, kjer aktivno sodelujeta dva delegata. Povezana je z Evropsko komisijo in mnogimi tujimi koalicijami, ki v svoje delo vključujejo varovanje in promocijo zdravja. Je članica Evropske zveze za kontrolo raka (UICC), Svetovne zveze za kontrolo tobaka (FCA) in Evropske zveze za javno zdravje (EPHA).

 

več vsebin spletna stran SZTK              

.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija s projektom O2 za vsakega

 

Stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. Spodbuja jih k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Z medvrstniškim in medgeneracijskim dialogom mlade ozavešča o aktualnih tematikah in spodbuja njihovo kritično mišljenje. Od leta 2006 dalje izvaja vrstniške delavnice O2 za vsakega na preko 200 partnerskih osnovnih in srednjih šolah.

 

 

več vsebin  spletna stran NOEXCUSE