Skoči na vsebino

OKVIRNA KONVENCIJA SZO ZA NADZOR NAD TOBAKOM

 

 

Osnovni namen Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor nad tobakom je okrepitev ukrepov za omejevanje epidemije uživanja tobaka.

 

Pri SZO ocenjujejo, da v Evropski regiji zaradi uživanja tobaka na leto umre 1,2 milijona ljudi, kar predstavlja 14 odstotkov vseh smrti na leto. Uživanje tobaka je tudi eden glavnih vzrokov za prezgodnjo obolevnost in umrljivost, ki ga je mogoče odpraviti. V primeru, da evropske države ne bodo ukrepale bolj učinkovito, bo leta 2020 za posledicami tobaka umrlo že 2 milijona prebivalcev Evrope , kar bi predstavljalo 20 odstotkov vseh smrti. Slovenija sodi med države, v katerih kadi manj kot 25% odraslih prebivalcev. Število kadilcev se je zmanjšalo predvsem v preteklem desetletju, ko je bila leta 1996 v primerjavi z drugimi evropskimi državami v Sloveniji uvedena razmeroma restriktivna zakonodaja na področju nadzora nad tobakom.

 

Okvirna konvencija SZO za nadzor nad tobakom zavezuje države, ki jo ratificirajo, da v svojih zakonodajah in nacionalnih strategijah sprejmejo ukrepe za zmanjševanje povpraševanja po tobaku. Mednje sodijo povečanje cen in davkov na tobačne izdelke ter prepoved ali omejitev brezcarinske prodaje tobačnih izdelkov na mednarodnih mejnih prehodih, zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih in drugih javnih prostorih,nadzor in obveščanje javnosti o vsebini tobačnih izdelkov, napisi o škodljivosti tobačnih izdelkov za zdravje na embalaži, prepoved uporabljanja izrazov, ki vzbujajo zmoten vtis, da so cigarete manj škodljive, kot so "lahke" , "ultra lahke" in podobno, vzgoja, obveščanje in ozaveščanje javnosti; vsestranska prepoved ali omejitev vsakršnega tobačnega oglaševanja, promocije ali sponzorstva ter  zdravljenje odvisnosti od tobaka in prenehanje kajenja.

 

Okvirna konvencija SZO za nadzor nad tobakom hkrati države zavezuje, da sprejmejo tudi ukrepe za zmanjšanje dobave tobaka, med katere sodi  preprečevanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki na primer z označbami, ki pomagajo določiti njihovo poreklo, prepoved prodaje mladoletnim osebam, zagotavljanje podpore za gospodarsko izvedljive nadomestne dejavnosti za delavce v tobačni industriji, pridelovalce tobaka in prodajalce posameznike.

 

Slovenija je konvencijo ratificirala 26. januarja 2005.

 

 

VSEBINE