Skoči na vsebino

TEMELJNI DOKUMENTI

 

 

Domača zakonodaja

 

 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17)
 • Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (UL RS, št. 16/2005) (angleškemu besedilu konvencije sledi slovensko)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (UL RS, št. 80/2007 in 90/10)
 • Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja (UL RS, št. 80/07)
 • SMERNICE ZA IZVAJANJE ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV -
  prepoved prodaje osebam, mlajšim od 18 let ter prepoved oglaševanja in prikazovanja več informacij

 

 Svet:

 

 • Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom - vsebina več informacij  

   

 

Evropa - EU:

 

 • Pravni dokumenti Evropske unije ( spletna stran Evropske Komisije) več
 • Z namenom zajeziti epidemijo, ki jo povzroča uporaba tobačnih izdelkov, je EU začela vseobsežno aktivno politiko omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. V okviru tega je sprejela dva najpomembnejša dokumenta: 

  • Direktiva o tobačnih izdelkih 2014/40/EU več informacij , ki je nadomestila Direktivo 2001/37/ES več , ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih in podobnih izdelkov. Sem sodijo cigarete, tobak za zvijanje in za pipo, cigare, cigarilosi, tobak brez dima, elektronske cigarete in zeliščni izdelki za kajenje.
  • Direktiva o tobačnih izdelkih 2003/33/ES iz maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanjuin sponzorstvu tobačnih izdelkov  več informacij (angl.)