Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEMELJNI DOKUMENTI

 

 

Domača zakonodaja

 

 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17) 
 • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 14/19),
 • Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (UL RS, št. 16/2005) (angleškemu besedilu konvencije sledi slovensko)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (UL RS, št. 80/2007 in 90/10)
 • Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja (UL RS, št. 80/07)
 • Smernice za izvajanje zakona o omejevenju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov - prepoved prodaje osebam, mlajšim od 18 let ter prepoved oglaševanja in prikazovanja več informacij

 

 Svet:

 

   

 

Evropa - EU:

 

 • Pravni dokumenti Evropske unije ( spletna stran Evropske Komisije) več
 • Z namenom zajeziti epidemijo, ki jo povzroča uporaba tobačnih izdelkov, je EU začela vseobsežno aktivno politiko omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. V okviru tega je sprejela dva najpomembnejša dokumenta: 

  • Direktiva o tobačnih in povezanih izdelkih 2014/40/EU več informacij , ki je razveljavila Direktivo 2001/37/ES več , ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih in podobnih izdelkov. Direktivo smo v slovensko zakonodajo prenesli leta 2017.
  • Direktiva o tobačnih izdelkih 2003/33/ES iz maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanjuin sponzorstvu tobačnih izdelkov  več informacij (angl.) Direktivo smo v slovensko zakonodajo prenesli leta 2015.