Skoči na vsebino

TOBAČNA POLITIKA EU

 

Z namenom zajeziti epidemijo, ki jo povzroča uporaba tobačnih izdelkov, je EU začela vseobsežno aktivno politiko omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. V okviru tega je sprejela dva najpomembnejša dokumenta: 

  • Direktiva o tobačnih izdelkih 2014/40/EU več , ki je nadomestila Direktivo 2001/37/ES več , ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih in podobnih izdelkov. Sem sodijo cigarete, tobak za zvijanje in za pipo, cigare, cigarilosi, tobak brez dima, elektronske cigarete in zeliščni izdelki za kajenje.
  • Direktiva o tobačnih izdelkih 2003/33/ES iz maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanjuin sponzorstvu tobačnih izdelkov več (angl.) 

Vključevanje nadzora nad tobakom v vrsto ostalih politik Skupnosti (npr. kmetijsko politiko, davčno politiko, razvojno politiko) je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da postanejo principi nadzora nad tobakom del vseh relevantnih politik.

 

Potrebno je zagotoviti, da bo pionirska vloga EU na mnogih področjih nadzora nad tobakom imela vpliv tudi zunaj meja EU, pa tudi, da bo imela glavno vlogo tudi na področju nadzora nad tobakom, v EU in širše na globalni ravni.

 

 

Prepoved kajenja v zaprtih delovnih in javnih prostorih 

 

Za prepovedi kajenja na javnih mestih, kot so restavracije, delovna mesta, šole, bolnišnice, kino dvorane in javna prevozna sredstva so se v okviru EU zavzeli že leta 1999. Decembra 2002 so bila sprejeta Priporočila Sveta o preprečevanju kajenja (2003/54/EC), v katerih so bile države članice med drugim pozvane, da poskrbijo za ustrezno zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu na delovnih mestih, zaprtih javnih prostorih in javnem transportu.

 

V Akcijskem načrtu za okolje in zdravje za obdobje 2004-2010 se je Evropska komisija leta 2004 zavezala, da bo ukrepala za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih predvsem z vzpodbujanjem prepovedi kajenja. Po sprejemu Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom je Evropska komisija postala tudi ena od pogodbenic Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom.

 

Pred letom 2004 ni popolna prepoved kajenja v zaprtih delovnih in javnih prostorih, vključno z  restavracijami in bari, veljala v nobeni od držav Evropske unije. Po uvedbi popolne prepovedi na Irskem (marec 2004), pa je prepoved kajenja v barih in restavracijah uzakonila že vrsta držav in delov držav. Države in deli držav, kjer popolna prepoved kajenja vključuje tudi restavracije in bare so poleg Irske še Italija (januar 2005), Malta (april 2005), Švedska (junij 2005), Škotska (marec 2006), Velika Britanija in S. Irska ter Francija (november 2006), Litva (2007), Estonija (2007) Francija (2007), Finska (2007) in Nizozemska (2008). več  

 

V letu 2007 smo tudi v Sloveniji sledili ciljem EU in avgusta uvedli popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in se tako pridružili že več kot desetim članicam EU. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov  

 

 

 

Tobačna politikaki ji sledi EU  več

 

  • ureditev prodaje tobačnih izdelkov na trgu EU (embalaža, označevanje, sestavine) več
  • omejitev oglaševanja tobačnih izdelkov več
  • uvajanje nekadilskega okolja več
  • davčni ukrepi in ukrepi proti nezakoniti trgovini več
  • protikadilske kampanje več