Skoči na vsebino

PRIPRAVA NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI DO LETA 2025

 

Sprejetje Nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2025 je ena ključnih prioritet Ministrstva za zdravje v letu 2016.


S strategijo določamo ključne cilje in ukrepe za razvoj te dejavnosti v naslednjih desetih letih. Priprava dokumenta je proces, v katerega so vključeni vsi predstavniki izvajalcev in profesionalnih skupin  osnovne zdravstvene dejavnosti, predstavniki plačnika in ministrstva za zdravje. Sodelujejo tudi predstavniki sekundarne ravni, predstavniki socialnega varstva in predstavniki uporabnikov. Slednji so ključni, saj je vse kar načrtujemo, prvenstveno namenjeno prav njim.

V procesu smo prepoznali tudi obstoječe dobre prakse, ki bi jih kazalo vpeljati povsod v Sloveniji. Izzive in možne rešitve pri nas, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in Observatorijem za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik, sproti umeščamo v širši kontekst razvoja zdravstvenih sistemov v Evropi.

 

 

Dogodki, povezani s pripravo strategije:

Nacionalni strokovni posvet o razvoju osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji

14.6.2016 smo širši strokovni in politični javnosti predstavili proces priprave nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do leta 2025, širši mednarodni okvir, ključne izzive, ki smo jih v procesu identificirali na različnih vsebinskih področjih, in predloge rešitev in konkretne ukrepe in dobre prakse. 

 

Prezentacije 

 

Novica

 

 

Strokovni posvet Ukrepi za Strategijo razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji

2. 6. 2016 smo izvedli tretji strokovni posvet, kjer smo se pogovarjali o konkretnih ukrepih, ki jih bo zajemala strategija.

 

Prezentacija

 

Strokovni posvet o financiranju, organizaciji in upravljanju osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji

11. 5. 2016 smo izvedli drugi strokovni posvet na temo financiranja, upravljanja in organizacije osnovne zdravstvene dejavnosti.

 

Prezentacija

 

 

Strokovni posvet osnovne zdravstvene dejavnosti