Skoči na vsebino

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 

Ministrstvo za zdravje zagotavlja sredstva za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti s področja javnega zdravja in zdravstvenega varstva.

 

Cilj sofinanciranja je zagotovitev razpoložljivosti znanstvenih podlag v podporo ukrepanju na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva, izvajanje programa raziskovalno-razvojnega mrežnega povezovanja med vedami oziroma raziskovalnimi organizacijami in med posameznimi vladnimi resorji.

 

Ministrstvo za zdravje sofinancira ciljne raziskovalne projekte in tematsko usmerjene aplikativne raziskovalne naloge in projekte.

 


Ciljni raziskovalni program  "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"


Ciljno raziskovalni projekti, so ciljno in problemsko naravnani na pripravo izhodišč za celovito politiko in oblikovanje medresorskih strategij. Predstavljajo orodje in raziskovalno podporo pripravi sistemskih rešitev. Osnova za določanje razpisanih prioritet na Ministrstvu za zdravje so dokumenti sektorskega razvojnega načrtovanja in program dela.


Prednostne teme oziroma cilji razpisa so:
• strateško usmerjeni, da je rezultat predlog za odločanje v konkretni problematiki,
• usklajeni z aktualnimi prioritetami MZ,
• interdisciplinarno in medinstitucionalno naravnani.
Poleg oblikovanja tem razpisov Ministrstvo za zdravje zagotavlja tudi spremljanje projektov in programov v okviru posameznega težišča CRP ter vrednotenje njihovih rezultatov.

 

Poročila Ciljno raziskovalnih projektov so dosegljiva na Digitalni knjižnici Slovenije:

www.dlib.si/browse/poročila.

 

 

 

Aplikativni raziskovalni projekti

 

 

Pri tematsko usmerjenih aplikativnih raziskovalnih projektih pa je cilj raziskav prenos rezultatov v klinično delo, kar omogoča bolj kakovostno obravnavo bolnikov.
Obe vrsti raziskovalnih projektov se izvajata preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki vodi in koordinira vse aktivnosti v zvezi z javnim razpisom. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS vsako leto objavi razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Več informacij je dostopnih na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/). 
 

 

 
Sodelovanje v programih in agencijah Evropske skupnosti

 

• Pomoč ministrstva za zdravje pri prijavljanju na razpise Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike (EAHC) 


Ministrstvo za zdravje nudi preko nacionalne kontaktne točke pomoč v obliki obveščanja o razpisih sredstev za projekte na področju javnega zdravja, ki jih razpisuje Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC), pomaga zainteresiranim pri razumevanju razpisnih pogojev in pri iskanju partnerjev.

Razpisi za zbiranje projektnih predlogov se objavljajo na spletni strani Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike (Executive Agency for Health and Consumers) – EAHC http://ec.europa.eu/eahc/index.html