Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 

Ministrstvo za zdravje zagotavlja sredstva za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti s področja javnega zdravja in zdravstvenega varstva.

 

Cilj sofinanciranja je zagotovitev razpoložljivosti znanstvenih podlag v podporo ukrepanju na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva, izvajanje programa raziskovalno-razvojnega mrežnega povezovanja med vedami oziroma raziskovalnimi organizacijami in med posameznimi vladnimi resorji.

 

Ministrstvo za zdravje sofinancira ciljne raziskovalne projekte in tematsko usmerjene aplikativne raziskovalne naloge in projekte.

 


Ciljni raziskovalni programi


Ciljno raziskovalni projekti, so ciljno in problemsko naravnani na pripravo izhodišč za celovito politiko in oblikovanje medresorskih strategij. Predstavljajo orodje in raziskovalno podporo pripravi sistemskih rešitev. Osnova za določanje razpisanih prioritet na Ministrstvu za zdravje so dokumenti sektorskega razvojnega načrtovanja in program dela.


Prednostne teme oziroma cilji razpisa so:
• strateško usmerjeni, da je rezultat predlog za odločanje v konkretni problematiki,
• usklajeni z aktualnimi prioritetami MZ,
• interdisciplinarno in medinstitucionalno naravnani.
Poleg oblikovanja tem razpisov Ministrstvo za zdravje zagotavlja tudi spremljanje projektov in programov v okviru posameznega težišča CRP ter vrednotenje njihovih rezultatov.

 

 

Predstavljamo zaključna poročila (2018)

  • INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana - Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil, zaključno poročilo
  • NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti II, zaključno poročilo
  • NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE - Razvoj nevladnih organizacij na področju zdravja in krepitev povezanosti, zaključno poročilo
  • CENTERKONTURA družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo d.o.o., Ljubljana - Razvoj modela nacionalne mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov, zaključno poročilo
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana - Analiza in razvoj področja redkih bolezni v Sloveniji, zaključno poročilo

 

Poročila Ciljno raziskovalnih projektov so dosegljiva v Digitalni knjižnici Slovenije -  dLib  in v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SICRIS

 

 

 

Aplikativni raziskovalni projekti

 

Pri tematsko usmerjenih aplikativnih raziskovalnih projektih pa je cilj raziskav prenos rezultatov v klinično delo, kar omogoča bolj kakovostno obravnavo bolnikov.
Obe vrsti raziskovalnih projektov se izvajata preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki vodi in koordinira vse aktivnosti v zvezi z javnim razpisom. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS vsako leto objavi razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Več informacij je dostopnih na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/). 
 

 

 
Sodelovanje v programih in agencijah Evropske skupnosti

 

Pomoč Ministrstva za zdravje pri prijavljanju na razpise Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike (EAHC) 


Ministrstvo za zdravje nudi preko nacionalne kontaktne točke pomoč v obliki obveščanja o razpisih sredstev za projekte na področju javnega zdravja, ki jih razpisuje Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC), pomaga zainteresiranim pri razumevanju razpisnih pogojev in pri iskanju partnerjev.

Razpisi za zbiranje projektnih predlogov se objavljajo na spletni strani Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike (Executive Agency for Health and Consumers) – EAHC http://ec.europa.eu/eahc/index.html