Skoči na vsebino

IZZIVI NA PODROČJU PREHRANE IN TELESNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI IN EVROPI IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

Na 1. nacionalni konferenci o prehrani in telesni dejavnosti

smo pregledali izzive na področju prehrane in telesne dejavnosti v Sloveniji in Evropi in si ogledali primere dobrih praks iz Irske, Danske in Nizozemske.

 

  • Razumevanje debelosti je predpogoj za njeno preprečevanje, dr. Donald O'Shea, University Hospital Elm Park, Dublin (predstavila dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš - prezentacija ( .pdf)
  • Doseganje ciljnih vrednosti na področju prehrane, telesne dejavnosti in debelosti v evropski regiji, dr. Joao Breda, SZO za Evropo, programski direktor za področje prehrane, telesne dejavnosti in preprečevanja debelosti, Svetovna zdravstvena organizacija za evropsko regijo - prezentacija ( .pdf)
  • Prehrana in telesna dejavnost v evropskem prostoru, Attila Balogh, vodja sektorja za prehranske zadeve, Generalni direktorat za zdravje in varno hrano, Evropska Komisija - prezentacija ( .pdf)
  • Odgovor Slovenije na izzive glede prehrane in telesne dejavnosti, Mojca Gobec, generalna direktorica, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje - prezentacija ( .pdf)
  • Povečanje zdravju koristnih prehranskih izbir: primer Danske, Bente Stærk, Ministry of Environment and Food of Denmark - prezentacija ( .pdf)
  • Okolja, ki spodbujajo telesno dejavnost: primer Nizozemske, Peter Barendse, Knowledge Centre for Sport Netherlands - prezentacija ( .pdf)
  • Pomen prehrane za bolnika, dr. Frank de Man, generalni sekretar, The European Nutrition for Health Alliance - prezentacija ( .pdf)