Skoči na vsebino

TEMATSKE DELAVNICE NA TEMO PREHRANE IN TELESNE DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE

 • Delavnica A - Šport in gibanje – priložnost za boljše zdravje, moderator: Igor E. Bergant
  • Vloga nacionalnega koordinatorja OKS-ZŠZ pri izvedbi Evropskega tedna športa, mag. Janez Sodržnik, podpredsednik, Olimpijski komite Slovenije - prezentacija ( .pdf), ogled filma
  • Vloga lokalnih skupnosti pri izvajanju aktivnosti Evropskega tedna športa, Dejan Crnek, podžupan, Mestna občina Ljubljana - prezentacija ( .pdf)
  • Evropski teden mobilnosti, mag. Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo - prezentacija ( .pdf)
 • Delavnica B - Povečajmo zdravju koristne prehranske izbire, moderator: dr. Marjeta Recek
  • Osnutek Akcijskega načrta za podporo preoblikovanju živil in zdrave izbire pri prebivalcih Slovenije, dr. Urška Blaznik, dr. Matej Gregorič, Nacionalni inštitut za javno zdravje - prezentacija ( .pdf)
  • Zaveze odgovornosti živilskopredelovalne industrije na področju prehrane, dr. Petra Medved Djurašinović, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij - prezentacija ( .pdf)
  • Predstavitev zavez podjetja Proconi d.o.o., Barbara Bratuša, Proconi - prezentacija ( .pdf)
  • Predstavitev sheme “Izbrana kakovost”, Janja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - prezentacija ( .pdf)
 • Delavnica C - Dobra prehranska obravnava v zdravstvenem sistemu kot predpogoj uspešnega zdravljenja, moderator: dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
  • ONCA v Sloveniji, predstavitev iniciative ONCA, dr. Nada Kozjek Rotovnik, Onkološki inštitut Ljubljana - prezentacija ( .pdf)
  • Klinična pot na primarni ravni, dr. Milena Blaž Kovač, Zdravstveni dom Ljubljana in Jožica Maučec Zakotnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje - prezentacija ( .pdf)
  • Klinična pot na bolnišnični ravni in socialno-varstvenih zavodih, dr. Nada Kozjek Rotovnik, Onkološki inštitut Ljubljana - prezentacija ( .pdf)
  • Nacionalni portal Prehrana, dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko - prezentacija ( .pdf)