Skoči na vsebino

KULTURNI BAZAR 2016

NA KAKŠEN NAČIN SE Z OTROKI IN MLADOSTNIKI POGOVARJATI O OBČUTLJIVIH ZDRAVSTVENIH TEMAH? OBIŠČITE NAS NA KULTURNEM BAZARJU!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Kulturnega bazarja, enodnevne prireditve o kulturno-umetnostni vzgoji,  ki bo 31. marca v Cankarjevem domu.  Udeležba je za vse obiskovalce brezplačna. 

 

Z Ministrstva za zdravje pa vas še posebej vabimo na dogodke v sklopu strokovnih usposabljanj,  ki po povezani z zdravjem mladih, kjer bomo sodelovali skupaj s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno  zdravje.

 

Udeležba na razpravah, ki jih izpostavljamo,  je  primerna   za koordinatorje zdravih šol, izvajalce zdravstvene vzgoje, kot tudi za vse nevladne organizacije, ki delajo z mladimi na področju prehrane, gibanja in duševnega zdravja.

 

 

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava na strokovno usposabljanje preko spletne strani ali na spletni strani KULTURNEGA BAZARJAnajkasneje do 15. marca!

 

 

KLUB CANKARJEVEGA DOMA 11.00-12.30: Recept za popestritev

(medresorska razprava s predstavitvami primerov dobrih praks)

Strokovnjaki iz različnih resorjev bodo predstavili, kako pomembno je povezovanje in sodelovanje različnih področij, če želimo mlade in otroke opremiti  z izkušnjami, ki prispevajo k njihovemu celostnemu razvoju. Prikazano bo,  kaj vse se "skuha", če se kreativno povežejo kultura, vzgoja in izobraževanje, kmetijstvo in zdravje. Po razpravi bodo predstavljeni različni uspešni medpodročni primeri dobrih praks, vezani na temo zdravega prehranjevanja in zdravega in ustvarjalnega življenjskega sloga. 

Sodelujejo: Ministrstvo za kulturo; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za zdravje; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja – Odsek za razvoj podeželja; Čebelarska zveza Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana ob spremljavi moderatorke in pripovedovalke Katje Preša ter risarja stripov Cirila Horjaka alias dr. Horowitza.

 

DVORANA M1 15.15-16.00 Zdravje skozi umetnost

(predstavitev e-priročnikov z razpravo)
Ob predstavitvi dveh e-priročnikov: Skozi umetnost o zdravju - priročnik izbranih kulturnih vsebin ter Zdravje skozi umetnostSmernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah za pedagoške delavce, ki sta rezultat medresorskega sodelovanja na tem področju, bomo spregovorili o tem, kako lahko obravnavo različnih zdravstvenih tem povežemo z ogledom kakovostnih gledaliških predstav, filmov, televizijskih oddaj, s pripovedovanjem pravljic in branjem kakovostnih knjig, pa tudi s pogovorom o glasbi. Ker gre pogosto za občutljive teme, bodo sogovorke razpravljale o tem, na kaj vse morajo biti strokovni delavci pozorni pri obravnavi vsebin v vzgojno-izobraževalnem procesu, pa tudi pri pripravi tovrstnih kulturnovzgojnih tematik v kulturnih ustanovah. Spoznali boste, kako lahko kulturno-umetnostno vzgojo izvajamo tudi skozi različne medpredmetne in kroskurikularne povezave (vzgoja o umetnosti in vzgoja skozi umetnost) in kako pomembne zdravstvene teme vključiti v kurikulum v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami in zadnjimi dognanji.

Sodelujejo: dr. Ljubica Marijanovič Umek, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete UL; dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje; in mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo.

 

PRVO PREDVERJE 9.30-10.00, 10.15-10.45, 14.00-14.30, Po poti medpodročnih projektov
Na vodeni strokovni poti boste spoznali, kako je možno več različnih področij (zdravje, kmetijstvo, kultura, šport…)  ustvarjalno povezati v okviru projektnega dne ali dneva dejavnosti. Na razstavnem prostoru se bo poleg drugih ustanov predstavil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje s Priročnikom  Zdravje skozi  umetnost (Smernice  za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce) ter s svojimi drugimi programi za otroke in mladostnike za spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje.