Skoči na vsebino

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA

Javni razpis na področju varovanja in krepitve zdravja

Dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega zdravja Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja javnega zdravja. 

 

 • Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016 več informacij  
 • Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2013 in 2014 več informacij
 • Javni razpisi za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja  2011in 2012 več informacij  

 

Predstavitev aktivnosti izbranih sofinanciranih programov iz JR za leta 2017 - 2019

 

 

 

Na Ministrstvu za zdravje redno spremljamo aktivnosti izbranih preventivnih programov, katerim smo namenili sredstva za izvajanje njihovih na javnem razpisu prijavljenih aktivnosti. V letu 2018 so nam predstavili njihove dosednje aktivnosti v podporo doseganju ciljev nacionalnih programov na področju javnega zdravja. 

 

 • Aktivnosti na področju prehrane in telesne dejavnosti
  • portal Dober tek Slovenija - Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje več informacij
 • Aktivnosti na področju varovanja in krepitve zdravja
  • portal DPOR  - Državni program za obvladovanje raka - več informacij
  • portal INFODROGA - Nacionalni program na področju prepovedanih drog - več informacij
  • portal OBVLADAJMO SLADKORNO - Nacionalni program obvladovanja sladkorne bolezni - več informacij 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju

 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti za leta 2017, 2018 in 2019
 • 24. 3. 2017, je bil v Uradnem listu RS št.14/2017 objavljen Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017, 2018 in 2019.  Cilj javnega razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje: zmanjševanje razlik v zdravju med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja, z namenom izboljšati nacionalne in lokalne zmogljivosti RS na področju socialnih determinant zdravja, enakosti v zdravju in vlaganja v zdravje in razvoj; pripomoči k delu Regionalnega urada SZO za Evropo; ter povečati prepoznavnost RS na omenjenih področjih. Okvirna višina proračunskih sredstev za javni razpis je 150.000 EUR na leto. Poročilo o upravičencih javnega razpisa (20.6. 2017) več informacij 
 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti 2015 in 2016   izbran programi več informacij  

 

 

 

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju

 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti za leta 2017, 2018 in 2019

  24. 3. 2017, je bil v Uradnem listu RS št. 14/2017 objavljen Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017, 2018 in 2019.  

  Cilj javnega razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje: zmanjševanje razlik v zdravju med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja, z namenom izboljšati nacionalne in lokalne zmogljivosti RS na področju socialnih determinant zdravja, enakosti v zdravju in vlaganja v zdravje in razvoj; pripomoči k delu Regionalnega urada SZO za Evropo; ter povečati prepoznavnost RS na omenjenih področjih. Okvirna višina proračunskih sredstev za javni razpis je 150.000 EUR na leto. Poročilo o upravičencih javnega razpisa (20.6. 2017) več informacij

 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti 2015 in 2016   izbran programi več informacij