Skoči na vsebino

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA

NOVICA

Novica Zavoda RS za zaposlovanje:
V sredo, 9.8.2017, je Zavod RS za zaposlovanje objavil novo javno povabilo: "Priložnost zame v nevladnih organizacijah", ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2018. Več informacij

 

                         

Javni razpis na področju varovanja in krepitve zdravja

Dejavnosti nevladnih in drugih organizacij na področju javnega zdravja Ministrstvo za zdravje sofinancira z večletnimi javnimi razpisi s področja javnega zdravja. 

 

 • Javni razpisi za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018, 2019

 

 • Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016 več informacij  
 • Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2013 in 2014 več informacij
 • Javni razpisi za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja  2011in 2012 več informacij  

 

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014

 

Z namenom izboljšanja zdravja prebivalcev Slovenije ter zmanjšanja neenakosti v zdravju, v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014 za Pobude za javno zdravje Kraljevina Norveška Republiki Sloveniji namenja nepovratna sredstva v višini10.810.366 evrov. 

Vse informacije o programu so na voljo na spletni strani Norveški in EGP finančni mehanizem

 

 

V okviru programa se izvaja:

 • vnaprej opredeljen projekt "Skupaj za zdravje", ki se osredotoča na razvoj novih pristopov v preventivnem zdravstvenem varstvu, izboljšanje dostopnosti do preventivnega varstva za vse skupine prebivalstva, krepitev zmogljivosti ter medsektorskega delovanja s posebnim poudarkom na pristopih za zmanjševanje neenakosti. več informacij  
 • več projektov, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Projekti izvajajo aktivnosti s področij zmanjševanja neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanja in zmanjševanja bolezni, ki so vezane na življenjski slog in izboljšanja storitev na področju duševnega zdravja.

 

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju

 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti za leta 2017, 2018 in 2019

  24. 3. 2017, je bil v Uradnem listu RS št. 14/2017 objavljen Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017, 2018 in 2019.  

  Cilj javnega razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje: zmanjševanje razlik v zdravju med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja, z namenom izboljšati nacionalne in lokalne zmogljivosti RS na področju socialnih determinant zdravja, enakosti v zdravju in vlaganja v zdravje in razvoj; pripomoči k delu Regionalnega urada SZO za Evropo; ter povečati prepoznavnost RS na omenjenih področjih. 

  Okvirna višina proračunskih sredstev za javni razpis je 150.000 EUR na leto.

  Poročilo o upravičencih javnega razpisa (20.6. 2017) več informacij

 • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti 2015 in 2016
  • Z javnim razpisom želimo zagotoviti podporo Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja razlik v zdravju. več o javnem razpisu 
  • Izbrani program: Na javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti 2015 in 2016 je izbran program več informacij