Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA

 

 

 

NOVO! JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA DO LETA 2022

 

Ministrstvo za zdravje je 28. junija 2019 vUradnem listu RS št. 43/2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov na področju varovanja zdravja do 2022

  • na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022
  • preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022.

 

Rok za oddajo vlog je 26. julij 2019.

 

Razpisno gradivo več informacij

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja 2017 - 2019

 

 

Predstavitev aktivnosti izbranih sofinanciranih programov iz JR za leta 2017 - 2019

 

 

Na Ministrstvu za zdravje redno spremljamo aktivnosti izbranih preventivnih programov, katerim smo namenili sredstva za izvajanje njihovih na javnem razpisu prijavljenih aktivnosti. V letu 2018 so nam predstavili njihove dosednje aktivnosti v podporo doseganju ciljev nacionalnih programov na področju javnega zdravja. 

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju

  • Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti za leta 2017, 2018 in 2019
  • Cilj javnega razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri uresničevanju družbene skrbi za zdravje: zmanjševanje razlik v zdravju med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja, z namenom izboljšati nacionalne in lokalne zmogljivosti RS na področju socialnih determinant zdravja, enakosti v zdravju in vlaganja v zdravje in razvoj; pripomoči k delu Regionalnega urada SZO za Evropo; ter povečati prepoznavnost RS na omenjenih področjih. Poročilo o upravičencih javnega razpisa (20.6. 2017) več informacij 

 

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Krepitev zdravja za vse

Ministrstvo za zdravje je uspešno izvedlo javni razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, za katerega je izbralo krajše ime Krepitev zdravja za vse. Na javnem razpisu je bilo izbranih 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, v katerih se izvajajo projektne aktivnosti.
Projekt prinaša:

- nadgrajene preventivne preglede otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo,

- nadgrajen Program integrirane preventive kroničnih bolezni za odraslo populacijo,
- dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe za novorojenčke, dojenčke, otročnice in odrasle, ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu,
- izvajanje različnih aktivnosti zdravstvenih domov za zagotavljanje večje vključenosti in dostopnosti do preventivnih obravnav za osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev,
- uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, kar pomeni, da se različni posamezniki in skupine v lokalni skupnosti povezujejo z namenom boljšega zdravja vseh prebivalcev v skupnosti.