Skoči na vsebino

NAVODILO ZA UPORABO LOGOTIPA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE RS

 

 

 

 

 

 

 

LOGO MZ 100, LOGO MZ 300, LOGO ANG

 

 

KJE?

 

Na dogodkih, kot so tiskovne konference, druge konference, seminarji, razstave, sejmi, predstavitve, predstavitve na stojnicah itd. ter drugih javnih dogodkih v zvezi z izvajanim projektom, ki se sofinancira, ter preko orodij komuniciranja, ki so na razpolago.

 

Med orodja komuniciranja sodijo:

  • Panoji, samostoječi panoji ipd., postavljeni na lokaciji projekta
  • Plakati na sedežu izvajalca projekta in na lokaciji izvajanja projekta, npr. univerze oziroma članice, ki projekt izvaja, centra za poklicno izobraževanje, regionalnih razvojnih agencijah itd.
  • Obveščanje in korespondenca vključno z e-korespondenco (npr. vabila na delavnice, seminarje, sestanke, vsa uradna obvestila)
  • Informativni in promocijski material, kot so publikacije (novice, brošure, letaki, zloženke, dokumentacija in podobno), podatkovne zbirke in avdio-vizualno gradivo (zgoščenke, videospoti),
  • Oglasi (tiskani, televizijski, radijski, spletni ipd.)
  • Spletne strani, Facebook strani ipd. družabna omrežja
  • Novinarske konference, izjave za javnost in druge informacije za nacionalne ali lokalne medijske hiše (časopisne, radijske in televizijske), ki so namenjene obveščanju širše javnosti
  • Članki, intervjuji za strokovne in druge medije.

 

 

 

KAKO?

 

Na dogodkih, ki se nanašajo na projekt,  se pove: "Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS".

 

Na vseh orodjih komuniciranja, ki to omogočajo,  se zapiše: "Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS" ter objavi logotip ministrstva.

Velja splošno pravilo: kadarkoli se uporabi logotip izvajalca projekta, je obvezno uporabiti tudi logotip ministrstva.

 

 

 

DODATNE ZAHTEVE

 

Za publikacije velja dodatna zahteva, da mora biti v njih navedeno, katera institucija je pripravila publikacijo in je odgovorna za vsebino objavljenih informacij.

 

Za spletna orodja (spletne strani, FB ipd.) velja, da mora biti objava lologotipa ministrstva in navedba o sofinanciranju projekta objavljena na vhodni strani na vidnem mestu.

 

 

 

Ministrstvo za zdravje RS ob pripravi končih poročil pričakuje dokazila o izvajanju sledečega navodila.