Skoči na vsebino

RAZPISNO GRADIVO

POPRAVEK

Objavljamo popravek razpisne dokumentacije, ki se nanaša na določilo III. točke javnega razpisa, ki določa prijavitelje, upravičene do udeležbe na razpisu. Besedilo se popravlja v delu, ki določa katere organizacije ne sodijo med upravičene prijavitelje. Dopolnitev razpisa bo objavljena tudi v Uradnem listu RS dne 28.4. 2017.

 

Med upravičene prijavitelje, skladno s popravkom,  tako NE sodijo organizacije:

- ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni akt, pravila...) nimajo izrecno navedeno, da so neprofitne, kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;
- socialni partnerji, razen zbornic in politične stranke.

 

 

-------------------------------

Danes, 7. aprila,  je v Uradnem listu RS št. 16/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019. več informacij  popravek v UL

 

Njegov namen je sofinanciranje programov za izvajanje ukrepov Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015-2025, za leta 2017, 2018 in 2019, s ključnim ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije.

 

Z javnim razpisom načrtujemo realizacijo pomembnega dela aktivnosti, ki jih predvideva akcijski načrt za izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025.

 

Vlagatelje pozivamo, da programe, ki izpolnjujejo pogoje, oddajo najkasneje do 5. 5. 2017.

 

Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov: razpis-pregib.mz(at)gov.si, najkasneje do petka, 21. 4. 2017.

 

Gradiva za prijavitelje:

Odgovori na vprašanja zainteresirane javnosti več informacij

 

Na podlagi mnenja, ki ga je MZ pridobil s strani FURS-a, gre v javnem razpisu za sredstva, ki so namenjena opravljanju neobdavčljive dejavnosti, ki ne daje pravice do odbitka DDV, kar pomeni, da je DDV upravičen strošek in se lahko vključi v finančni načrt.