Skoči na vsebino

RAZPISNO GRADIVO

Danes, 5. maja, je v Uradnem listu RS št. 23/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.
 
Ključni cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov, katerih namen je preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, opolnomočenje in ozaveščanje na področju kroničnih nenalezljivih bolezni ter varovanje duševnega zdravja.
 
Vlagatelje pozivamo, da prijavo na javni razpis oddajo najkasneje do petka, 26. maja 2017, do 12 ure. Kot pravočasno bodo upoštevane vloge, ki bodo do omenjenega dneva in ure, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22.
 
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala zgolj preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov: razpis-djz.mz(at)gov.si (s pripisom ''Javni razpis za sofinanciranje programov varovanje in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019''), najkasneje do petka, 19. maja 2017.

 

Ministrstvo za zdravje je organiziralo informativni dan za potencialne prijavitelje. Informativni dan je potekal v sredo, 10. maja 2017, ob 10 uri, v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (pritličje).  Objavljamo prezentacijo informativnega dne.

 

Gradiva za prijavitelje:
· razpisna dokumentacija
· prijavnica
· osnutek pogodbe
 
Na podlagi mnenja, ki ga je MZ pridobil s strani FURS-a, gre v javnem razpisu za sredstva, ki so namenjena opravljanju neobdavčljive dejavnosti, ki ne daje pravice do odbitka DDV, kar pomeni, da je DDV upravičen strošek in se lahko vključi v finančni načrt.

 

Obveščamo vas, da bodo predplačila dovoljena pod pogoji določenimi v 33. členu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018.